hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Armáda spásy, Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek

Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek je terénní služba, nabízíme pomoc osobám bez přístřeší, osobám ohroženým ztrátou bydlení, které nedovedou řešit svou nouzi vlastními silami či prostředky. Převážně se soustředíme na problematiku bydlení, zajištění finančních příjmů, řešení finančních problémů, které mohou ovlivnit jejich dosavadní život a uplatnění v dané komunitě.

V rámci naší práce se při rozhovorech s lidmi setkáváme často se dvěma základními výpověďmi: „Nemám kde bydlet“. Nebo také: „Brzy přijdu o bydlení a nemám kam jít“.

V takové situaci vedeme s lidmi rozhovor, zjišťujeme primárně potřeby osob, ale soustředíme se
i rovněž na reálné dopady a možná rizika jednotlivých problémů. Naše snaha je především pomoci najít možná řešení a východiska, navázat uživatele na další instituce a sociální služby, které jim mohou odborně pomoci.

Naše hlavní doména je práce v rámci prostupného bydlení. Armáda spásy má aktuálně v nájemním vztahu 31 bytů od společností Heimstaden a Stavební bytové družstvo Frýdek-Místek. Tyto byty jsou poskytovány cílové skupině sociální služby formou podnájemního vztahu. Následně s uživateli společně usilujeme o to, aby si v bytech vytvořili zázemí a domov. Spolupracujeme na tom, aby postupně bydlení zvládali samostatně bez pomoci naší služby. Taková spolupráce bývá zpravidla několikaletá. Pracovníci se s uživateli pravidelně scházejí a řeší např. zajištění příjmů pro hrazení nájemného, řešením dluhů, pomoc s hledáním brigády či zaměstnání, orientaci v dokumentech, řešení úspor, vyřízení potřebných záležitostí na úřadech, zvládání a organizaci běžných denních záležitostí v rámci bydlení. Nedílnou součástí je i práce na spoření si na kauci, kterou uživatel neskládá při získání bytu, ale postupně by si na ni měl našetřit v průběhu zhruba dvou let. Tuto kauci pak skládá vlastníkovi bytu a stává se samotným nájemcem v bytě.

V aktuálním roce jsme již dopomáhali 68 uživatelům v rámci řešení jejich situace. Na základě spolupráce s uživateli formou podnájemního bydlení se v loňském roce podařilo přejít do nájemního vztahu osobám ve 3 domácnostech a v tomto roce již ve 2 domácnostech.

V rámci sociální služby jsou k dispozici čtyři sociální pracovníci, kteří využívají zázemí kontaktní kanceláře na ulici Československé armády 797 ve Frýdku-Místku. Pracovníci rovněž docházejí do problematických lokalit či na domluvenou schůzku k osobám, které žádají o pomoc.

Pomoc sociálních pracovníků je lidem poskytována bezplatně, na dobrovolné bázi, kdy rozhodujícím faktorem je, zda spadají do cílové skupiny a chtějí svou nepříznivou sociální situaci řešit. Případné bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.armadaspasy.cz.

 

Bc. Jakub Šimončič

vedoucí přímé práce

 

Armáda spásy v České republice, z.s.

Prevence Bezdomovectví

Československé armády 797

738 01  Frýdek-Místek

 

PB AS.jpg