hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Centrum aktivních seniorů nabízí seniorům širokou paletu aktivit

Již tři a půl roku si živě vybavujeme to dopoledne 16. září 2019, kdy předseda městské organizace spolku Senioři ČR převzal symbolický klíč k nově vybudovanému Centru aktivních seniorů. Letitá cesta k tomuto cíli nebyla jednoduchá. Na podporu rozvoje aktivit pro seniory našeho města jsme hledali prostory v nevyužitých průmyslových i veřejných budovách. Chátrající pobočná budova Klíče na ulici Pionýrů nakonec vyhověla svým ideálním umístěním. Odborným posouzením bylo rozhodnuto neopravitelnou budovu zbořit a postavit novou. Na projektování jsme se podíleli svými návrhy korespondujícími s představami o budoucím oživením těchto prostor volnočasovými aktivitami seniorů. Během jednoho roku se podařilo postavit dílo, které bylo navrženo do celostátní architektonické soutěže.

S vděčností našemu městu za nebývalou vstřícnost a více než padesátimilionovou investici, přejala městská organizace zodpovědnost za naplnění stanovených cílů. Ty zahrnovaly vytvářet podmínky pro všechny seniory našeho města a nejbližšího okolí ke smysluplnému využívání volného času.

Poměrně rychle jsme své aktivity soustřeďovali do nového Centra a díky novým podmínkám zaváděli další. Přicházely další organizace, zejména zdravotně postižených spoluobčanů a dostávali dostatek prostoru pro své vyžití. Nikdo z těch, pro které bylo centrum od počátku určeno, nebyl odmítnut a vždy bylo dosaženo oboustranné shody. Z dotací vedení města i z vlastních prostředků jsme pořídili předměty potřebné pro cvičení, vzdělávání, výtvarné kroužky, kulturní programy a další aktivity. Správcovství vyžadovalo také péči o technický provoz. Jako u mnoha jiných nových staveb různého charakteru, i u této se ukazovaly drobné nedostatky, které bylo nutno řešit. Proto jsme rádi přijali návrh vedení města uvolnit ruce městské organizaci a předat vedení programové náplně odboru sociálních služeb a technickou péči o budovu odboru správy majetku městského magistrátu.

Od 1. srpna minulého roku tedy došlo k této změně. Uplynulo půl roku. Městská organizace dále rozvíjí své tradiční aktivity a zavádí nové. S potěšením zaznamenáváme stále větší zájem o cvičení, zájmové a výtvarné kroužky, o vzdělávací kurzy. Již při prvním otevření Centra jsme připravili výstavu velkoformátových fotografií, dokumentujících jeho výstavbu. Od té doby oživují vstupní prostory tematické a výtvarné výstavy seniorů, většinou spolu s tvorbou dětí. Mezigenerační, mnohaletá spolupráce se školami je radostná a obohacující pro obě strany. Zvláště potěšitelný je rostoucí zájem o kulturu. Zájezdy do ostravských divadel se nám daří organizovat s mimořádnými slevami a naplněnými autobusy. Tradiční čaje o páté již přerůstají kapacitu sálu v Centru. Svědčí to o rostoucím zájmu a zaplnění mezery v možnostech zábavy pro seniory při kvalitní živé hudbě a tanci.

To, že jsme od začátku tohoto roku přijali sto nových členů, je dokladem významu naší práce pro obohacení života seniorů. Jejich spokojenost je jedinou odměnou za naše úsilí. Je to práce na dlouhou trať. A jak je dlouhá? Stačí jen jedno číslo – je nás, seniorů, v tomto městě přes třináct tisíc. Přijďte a přesvědčte se sami. Budete vždy vítáni. 

 

Dalibor Kališ, předseda městské organizace, Senioři ČR.