hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.

Dovolte, abychom Vám představili naši organizaci. Naše organizace byla založena jako občanské sdružení již v roce 2002. V roce 2013 byla organizace transformována na obecně prospěšnou společnost, kterou je dodnes. Naše služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského kraje prostřednictvím pěti pracovišť, a to v Ostravě, Opavě, Bruntále, Novém Jičíně a Frýdku-Místku.

 

  • S čím můžeme pomoci?

Služby poskytujeme v oblasti osobní asistence, občanského a odborného sociálního poradenství, dluhového poradenství a sociálně aktivizačních služeb. Zároveň provozujeme půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, pořádáme informační a vzdělávací akce a poradenské programy.

Naše služby poskytujeme také ve Frýdku-Místku, a to prostřednictvím pracoviště, které se nachází na adrese Kolaříkova 2185, 738 01 Frýdek-Místek (v blízkosti Kapkovy vily).

 

  • Osobní asistence

Služba osobní asistence je terénní forma péče o osoby s omezenou soběstačností, které z důvodu zdravotního postižení či věku již nezvládají péči o svou osobu sami. Cílem této služby je oddálit pobyt v pobytových zařízeních a umožnit těmto osobám žít v jejich přirozeném prostředí. Klientům naše osobní asistentky pomáhají například s hygienou, oblékáním, s přípravou a podáním stravy, s péčí o domácnost, nebo s doprovody do zdravotnických zařízení, do zaměstnání, do školy, na úřady a podobně.

 

  • Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství poskytujeme na detašovaném pracovišti ve Frýdku-Místku v oblasti dávek pro osoby se zdravotním postižením, invalidních důchodů, pomoci v hmotné nouzi, v systému sociální podpory a služeb, v oblasti svéprávnosti, v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také v oblasti dluhové problematiky. V rámci dluhového poradenství nabízíme pomoc a podporu při hledání řešení v obtížné finanční situaci, poskytujeme informace o možnostech, právech a povinnostech dlužníků, ručitelů a věřitelů, pomáháme dlužníkům při kontaktování věřitelů. Také jsme akreditovanou osobou v oblasti oddlužení, a můžeme tak pomoct bezplatně připravit a podat návrh na povolení oddlužení.

 

  • Sociálně aktivizační služby

Sociálně aktivizační služby poskytujeme prostřednictvím kroužku korálkování a jógy na židlích a tréninku mozku, kde si klienti procvičí motoriku, tělo i paměť. Hlavním cílem je setkávání se osob se stejným či podobným hendikepem, jejich smysluplné trávení volného času a zabránění sociálního vyloučení.

 

Bližší informace o naší organizaci a našich službách získáte na našich internetových stránkách www.czp-msk.cz, nebo nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 774 993 214.

 

Gabriela Wittichová, DiS., sociální pracovník

CZP MSK foto 1.jpg CZP MSK foto 2.jpg