hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

CSNN_logo.png

Dobrý den,

jsme organizací zajišťující bezplatné tlumočnické služby občanům se sluchovým postižením v rámci Moravskoslezského kraje. Snažíme se pomoci v běžném každodenním životě, odstraňujeme komunikační bariéry a poskytujeme základní sociální poradenství pro uplatňování práv a oprávněných zájmů. Realizujeme obecně prospěšné aktivity, zejména vzdělávací, kulturní, osvětové a šíříme povědomí o možnostech komunikace s osobami se sluchovým postižením. Snažíme se také zajistit spolupráci s institucemi za účelem efektivní podpory osob se sluchovým postižením. Výsledkem naší snahy je kladné hodnocení samotných klientů i spolupracujících organizací, např. Meltingpot na Colours of Ostrava.

Více o naší službě a případné kontakty naleznete na www.csnn.cz

Těšíme se na Vaší případnou návštěvu!

Tým CSNN

 

CSNN_obr.jpg