hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Chcete pečovat o své blízké, ale nevíte jak?

I v době pandemie covid-19 poskytuje naše sociálně právní poradna individuální poradenství a přednášky pro pečující, protože víme, že i v době pandemie potřebujete rady, informace a pomoc při řešení různých životních situací souvisejících se zajištěním péče o své blízké.

 Možná v těchto chvílích řešíte otázku, jak se postarat o partnera, maminku, otce, babičku, dědu, kteří již nejsou schopni kvůli věku, nebo zdravotním potížím se o sebe a svou domácnost postarat sami, ale nechtějí jít do sociálních zařízení, chtějí zůstat doma, protože přece „doma je doma…“

Možná je v době pandemie pro Vás složitější zajistit zdravotní nebo sociální služby, a tak řešíte, jak to vše zvládnout… Jak zvládnout vlastní rodinu, práci a ještě péči o své blízké, a zda to budete umět…

Pakliže jste odhodláni svým blízkým pomoci, ale jen nevíte jak, navštivte sociálně právní poradnu, kde svou životní situaci můžete probrat, a kde Vám budou poskytnuty rady, informace a možnosti řešení jak situaci zvládnout po stránce finanční, fyzické i psychické, případně kde hledat pomoc.

Získáte informace a odpovědi na otázky týkající se řešení různých problémů souvisejících s přibývajícím věkem a zdravotními komplikacemi. Můžete využít naši půjčovnu kompenzačních pomůcek, kde Vám budou předvedeny vhodné pomůcky, které můžete využít k usnadnění sebeobsluhy i péče. Poradíme Vám jak přizpůsobit domácnost, které pomůcky zajistit, jak zažádat o sociální dávky, které sociální služby využít, jak se postarat o běžné záležitosti, jak řešit opatrovnictví, případně jiné právní záležitosti. Předvedeme ukázky zajištění péče a manipulace na lůžku, jakož i používání vhodných kompenzačních pomůcek. Vše si můžete prakticky vyzkoušet k tomuto účelu zařízené edukační místnosti, kde nechybí ani figurína, na které nacvičíte bezpečnou péči a manipulaci.

Mgr. Anna Vejmelka
vedoucí sociálně právní poradny