hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Členové městské organizace Senioři ČR navštívili slezskou metropoli

Poslední pěkné dny letošního roku stále lákají seniory městské organizace k poznávání krás a zajímavostí naší vlasti. Listopad je zpravidla měsíc, kdy se památky již uzavírají. Přesto jsme zvolili druhý čtvrtek tohoto měsíce k návštěvě tří významných památek našeho Slezska. První zastávkou byl nevelký, ale velmi hezký zámek v Kravařích. Podařilo se nám dohodnout mimořádnou prohlídku pro naši výpravu. Pohnuté dějiny zámku i historická expozice a zejména kaple s krásnou malířskou výzdobou byly velmi zajímavé. Kaple, jako jediná, nebyla poškozena rozsáhlým požárem ve třicátých letech minulého století. Po společném obědě v historickém centru Nové sladovny v Opavě jsme téměř dvě hodiny věnovali prohlídce rozsáhlých sbírek Slezského zemského muzea. Procházka historickým centrem Opavy nás dovedla ke Konkatedrále Nanebevzetí Panny Marie z počátku 13. století. Komentovaná prohlídka nás zavedla i do podzemí této vznosné gotické stavby. Cesta domů již probíhala za tmy, ale pozorování okolní krajiny pro únavu stejně nikoho nelákalo. Tak jako jiné, časté zájezdy z naší nabídky, i tento měl velmi příznivý ohlas.

Dalibor Kališ

předseda

 

Senioři_ČR_Zájezd_Opava_foto1.jpg Senioři_ČR_Zájezd_Opava_foto2.jpg Senioři_ČR_Zájezd_Opava_foto3.jpg Senioři_ČR_Zájezd_Opava_foto5.jpg    Senioři_ČR_Zájezd_Opava_foto4.jpg