hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Centrum pro zdravotně postižené MSK nabízí volnou kapacitu služby Osobní asistence

Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením a seniorům, překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou změnou zdravotního stavu nebo vysokým věkem a to prostřednictvím kvalifikovaného osobního asistenta. Ten uživatele podporuje a provází v jeho přirozeném prostředí, pomáhá mu k soběstačnosti a schopnosti se plnohodnotně zapojit do běžného života.

Zájemci o službu musí vyplnit Dotazník, který je dostupný na internetových stránkách www.czp-msk.cz a odeslat jej prostřednictvím emailu, popř. poštou. Zájemci mohou také kontaktovat v úředních hodinách sociálního pracovníka na tel. č. 558 431 889, který mu podá veškeré informace.

 

CZP MSK leták_page_1.jpg

CZP MSK leták_page_2.jpg