hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Deafember - měsíc osob se sluchovým postižením

Město Frýdek Místek v rámci podpory sociálních služeb se zapojilo do osvětové kampaně DEAFEMBER, kterou již tradičně pořádá nezisková organizace Tichý svět. Cílem je upozornit na problematiku sluchového postižení, které se může dotýkat každého z nás. Problémy se sluchem má v ČR asi 500 000 lidí, ať už se jedná o osoby neslyšící od narození, osoby, které ohluchly v průběhu života, nebo nedoslýchavé v důsledku stáří či vystavování sluchu nadměrnému hluku. Město Frýdek Místek si tuto skutečnost uvědomuje, a proto v rámci Deafemberu vystaví infografiku, která upozorňuje nejen na chyby v komunikaci. Zmíněnou infografiku můžete shlédnout během celého měsíce září v prostorách vstupní haly odboru sociálních služeb. Tichý svět se zabývá poskytováním sociálních služeb nejen neslyšícím, ale i seniorům se ztrátou sluchu. Tichý svět pomáhá například s vyřízením osobních dokumentů, dluhovou problematikou, ale také s nácvikem různých dovedností. I vy se můžete do Deafemberu zapojit! Součástí Deafemberu bude Motýlková výzva pro veřejnost. Každý, kdo bude chtít komunitu lidí se sluchovým postižením podpořit, se bude moci zapojit tím, že se kdykoliv a kdekoliv vyfotí, jak ukazuje znak motýla, a pokud bude chtít, zveřejní svou fotografii na sociálních sítích s hashtagem #deafember nebo nám ji pošlete zprávou přes FB nebo na mail: barbora.voracova@tichysvet.cz, budeme moc rádi! A proč motýl? Stačí se podívat na logo Deafemberu. Více informací naleznete na FB @Deafember a webu Tichého světa.

Mgr. Bc. Alena Hegerová
Vedoucí konzultant pobočky pro Moravskoslezský kraj
Tichý svět

deafember - tichý svět.jpeg Tichý_svět_hesla.pg.jpg