hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Dotazník zjišťující zátěž a možnosti podpory pečujících

Ostravská univerzita ve spolupráci s Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava vyvíjejí informační systém ke zlepšení informovanosti pečujících v období akutní i dlouhodobé péče o blízkou osobu po cévní mozkové příhodě. Aplikačními garanty projektu jsou Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách a Moravskoslezský kraj.

Dotazník, kterým je zjišťována zátěž a možnosti podpory neformálních pečujících, kteří o svého blízkého či jinou osobu pečují v domácím prostředí, je součástí výše uvedeného výzkumného projektu. Dotazník je anonymní a bude aktivní do konce března 2021.

Dotazník má 2 varianty – první zohledňuje současnou péči a druhý péči v minulosti.

Dotazník pro pečující v současné době najdete zde.

Dotazník pro pečující v minulosti, kteří již péči ukončili najdete zde. 

 Pro neformální pečující o osoby po cévní mozkové příhodě jsou k dispozici webové stránky najdete zde.