hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

DOTÝKAJÍ SE VÁS NADMĚRNÉ NÁKLADY NA BYDLENÍ NEBO VÁM NEÚNOSNĚ VZROSTLY CENY ENERGIÍ? NEBOJTE SE POŽÁDAT O POMOC…

Vynakládáte více jak 30% svého čistého příjmu na úhradu poplatků spojené s bydlením a jste jednotlivec nebo rodina s nízkými příjmy? Nebojte se a požádejte o příspěvek na bydlení, který Vám přispěje na pokrytí nákladů na bydlení.

Příspěvek na bydlení patří do dávek státní sociální podpory a je vyplácen opakovaně na základě podané žádosti. Úřad práce ČR zkoumá výdaje na bydlení a příjem společně posuzovaných osob, přičemž poskytnutí příspěvku podléhá testování příjmů rodiny a nákladů na bydlení a to 3 měsíce zpětně. Za rodinu jsou považovány všechny osoby, které žijí ve společné domácnosti, výjimkou tvoří osoby, které prokáží, že spolu trvale nežijí a společně tak nehradí náklady na své potřeby. Náklady na bydlení jsou tvořeny z nákladů na nájemné (i ve vlastním domě), plyn a elektřinu, dodávky tepla (dálkové vytápění), poskytování teplé vody, dodávka vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou, odvoz komunálního odpadu a náklady za pevná paliva. Příspěvek na bydlení Vám může pomoci i s drahými energiemi. Nečekejte, až budete mít problémy s úhradou nájmu nebo v nejhorším případě Vám bude hrozit vystěhování, a požádejte si o příspěvek včas.

Již Vám je vyplácen příspěvek na bydlení? Zkuste požádat také o doplatek na bydlení. Kromě příspěvku na bydlení lze požádat i o tzv. doplatek na bydlení. Doplatek na bydlení spadá do dávek pomoci v hmotné nouzi a je určen osobám, které i přes již poskytnutý příspěvek na bydlení nemohou uhradit náklady na bydlení, tzn. úhradu nájmu, spotřebu energií.

V případě, že nemáte prostředky na úhradu jistoty neboli kauce k nájmu, můžete požádat
o mimořádnou okamžitou pomoc. Prostřednictvím této dávky může být pomoc poskytnuta bezprostředně a to v mimořádných situacích. Těmito situacemi se blíže zabývá zákon o pomoci v hmotné nouzi, který stanoví situace, za kterých lze dávku poskytnout.

Žádosti o dávky lze podat na předepsaném tiskopise Ministerstva práce a sociálních věcí a to na kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR a to dle místa skutečného pobytu (nikoli dle trvalého bydliště). Přijetí žádosti Vám nemůže být odepřeno. Pouze na základě podané žádosti a po zhodnocení splnění podmínek může být rozhodnuto, zda máte, nebo nemáte na danou dávku nárok.

Pro bližší informace k jednotlivým dávkám se prosím obraťte na kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR ve Frýdku-Místku, na adrese Na Poříčí 3510, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek nebo telefonicky na čísle +420 950 113 111, případně emailem [email protected].

Úřední hodiny kontaktního pracoviště Úřadu práce ČR ve Frýdku-Místku:

Pondělí:           8:00–12:00     13:00–17:00

Úterý:              8:00–11:00    

Středa:             8:00–12:00     13:00–17:00

Čtvrtek:           8:00–11:00    

Pátek:              8:00–11:00 (pouze pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a podání žádostí o mimořádnou okamžitou pomoc)

 

 

 

Bc. Petra Křibík Dominíková

Koordinátor sociálního bydlení

Odbor sociálních služeb