hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Housing First Slezské diakonie

Do kanceláře projektu zavítala paní Jana v dubnu 2023. O projektu se dozvěděla od sociálních pracovníků azylového domu, kde v té době pobývala se svými dvěma dětmi. S pobytem v azylových domech měla paní Jana zkušenosti, její bytová nouze trvala již dlouho. Před pobytem v azylovém domě bydlela paní Jana ve vyloučené lokalitě, protože jiné bydlení nenašla. Sociální pracovník projektu Housing First paní Janě vysvětlil, co spolupráce v rámci projektu znamená. Pracovníci projektu nejprve zmapovali aktuální situaci rodiny, její možnosti a také očekávání v oblasti bydlení. Paní Jana v době započetí spolupráce pracovala na částečný úvazek, stejně jako otec dětí, její partner. Rodina ale nemohla bydlet spolu, protože nedokázala překročit vstupní bariéry nájemního bydlení, tedy kauci a první nájemné. Sociální pracovník pomohl partnerům nalézt byt, a od června rodina bydlí společně v bytě pronajímatele Heimstaden Czech s.r.o. Díky projektu získala rodina půjčku na kauci z krizového fondu. Tuto půjčku partneři nyní zodpovědně splácejí. Děti paní Jany se stabilizovaly ve škole za podpory sociálního pracovníka, který motivuje rodiče i děti k přípravě do školy i zapojení do volnočasových aktivit. Partner paní Jany aktivně spolupracuje s pracovníkem projektu na nalezení zaměstnání.

Může se zdát, že nastěhováním rodiny do bytu spolupráce končí, opak je ale pravdou. V tento moment začíná velmi intenzivní sociální práce. Cílem spolupráce je umožnit začlenění rodiny do nového prostředí, práce se sousedy i s rodinou. Díky projektu je možné rodině pomoci v počátcích s vybavením bytu z druhé ruky.   

V projektu Housing First Slezské diakonie je poskytována podpora lidem, kteří se ocitli v bytové nouzi, spolupráce s pronajímateli, realitními kancelářemi a s malými soukromými vlastníky. Podpora je intenzivní, zahrnuje všechny oblasti spojené s bydlením a sociálním životem klientů. Pravidelně je dokumentován stav bytů a monitorována spotřeba vody a energií. Jako velmi úspěšná se ukazuje multidisciplinarita týmu. Klienty vyslechnout, podpořit a aktivně pomoci jsou připraveni sociální pracovníci, psycholog a také peer konzultanti, lidé s podobnou zkušeností ve vlastním životě. 

Mezi klienty Housing First patří lidé s intenzívní potřebou podpory, u nichž se setkáváme s kombinací více faktorů sociálního znevýhodnění, tj. dlouhodobé/epizodické bezdomovectví, vyšší míra zadlužení, nezaměstnanost, závislosti, duševní onemocnění, domácí násilí, zvýšená zdravotní rizika, vyšší riziko mortality, opakovaná viktimizace, opakovaná/mnohočetná traumata, snížené kognitivní nebo komunikační schopnosti. Z těchto důvodů potřebují klienti intenzivní podporu sociálních pracovníků a dalších odborníků.

Projekt Housing First Slezské diakonie je realizován od 1. 9. 2022 ve třech městech - ve Frýdku-Místku, Třinci a Karviné. Celkový počet podpořených osob je nyní celkem 108, z toho 30 ve Frýdku-Místku. Z celkového počtu klientů se zabydlelo (získalo byt za běžných podmínek) 26 lidí.

 

Bc. Dita Kendziorová

Vedoucí projektu/vedoucí střediska 

projekt Housing First Slezská diakonie

mob.: +420 731 678 820

e-mail: vedouci.sbdp@slezskadiakonie.cz