hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Jak se žije v hospici

V minulém roce uplynulo 10 let od otevření Hospice Frýdek-Místek. Může se pochlubit dobrou a kvalitní péčí a díky tomu si vypracoval dobrou pověst mezi odbornou i laickou veřejností. Hospic byl přijat do Asociace poskytovatelů hospicové a paliativní péče, Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Nejen lékaři, ale i další zaměstnanci jsou členy České lékařské komory, „Dobrých andělů“ apod., a i to je zárukou poskytování služeb na vysoké úrovni.

Hospic ve Frýdku-Místku je specializované zařízení, poskytující tzv. paliativní péči, tedy péči zaměřenou zejména na úlevu od bolesti a jiných příznaků, které vážná postupující nemoc přináší. To je rozdíl od standardní lékařské péče v nemocnici, která je zaměřená na léčbu nemoci. V principu to znamená, že před tím, než se těžce nemocný člověk dostane do hospice, byly vyčerpány všechny ostatní možnosti léčby. Hospic je určen pro terminálně nemocné, tedy nevyléčitelně nemocné pacienty na konci života. Neslibuje uzdravení, ale také nebere naději, neslibuje vyléčení, ale slibuje léčitelnost. V hospici je kladen důraz na kvalitu života nemocného až do jeho posledních chvil. V hospicové péči jsou doprovázeni i příbuzní nemocného, kteří přestože trpí současně s ním, hrají nezastupitelnou roli v péči o svého blízkého.

V hospici je o pacienta postaráno nejen o jeho fyzickou stránku, ale i o psychickou, což je přístup, který obyčejně v nemocnicích chybí. Proto jsou součástí profesionálního týmu lékaři, sociální pracovníci, psycholog, duchovní, aj., kteří se vzájemně doplňují. Filozofie hospice vyžaduje hluboce lidský a současně profesionální přístup všech, včetně dobrovolníků, kteří jsou pro mnohé pacienty s nedostatečným rodinným zázemím těmi nejbližšími lidmi v jeho posledních chvílích. Hospic nabízí mimo 27 hospicových lůžek a 24 přistýlek pro rodinné příslušníky i 17 lůžek pro sociálně zdravotní a odlehčovací služby. Posláním odlehčovací služby je poskytnout podporu a pomoc pečujícím osobám se zajištěním dočasné péče o jejich blízkého v případě, kdy potřebují čas ke svému odpočinku, dovolené a regeneraci sil apod. Zdravotně sociální služba pak zajišťuje péči napomáhající k zajištění maximální možné fyzické a psychické soběstačnosti lidem, kteří pro trvalé nebo dlouhodobé změny svého zdravotního stavu vyžadují péči po dobu, než jim bude zabezpečena v jejich domácím prostředí nebo v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Pokud to anticovidová opatření dovolí, snažíme se všem našim hospicovým pacientům i uživatelům odlehčovacích a sociálně zdravotních služeb pobyt v našem zařízení co nejvíce zpříjemnit. Klub Duha vedený pracovnicí volnočasových aktivit má ve svém programu každodenní nabídku aktivního využití volného času – trénink paměti muzikoterapií, kroužek stolních her, skupinové cvičení a mnoho dalších aktivit. Každé úterý pořádáme filmová představení, která jsou dostupná jak chodícím pacientům, tak i pacientům upoutaným na lůžko. 

Může se to zdát neuvěřitelné, ale v hospici se pořádají také společenské akce – valentýnský ples, smažení vaječiny, bramborových placků, koncerty, návštěvy canisterapeutky a spoustu dalších akcí, které se snaží nejen odvést pozornost od vážného zdravotního stavu našich pacientů, ale i smysluplně využít čas, který jim zbývá.

Hospic by totiž neměl být vnímán jako dům smutku, ale místem naděje a nabídnutí pomocné ruky pro nemocné i jejich blízké a hledání potěšení ze života, který zbývá.

Pokud si případný zájemce o naše služby není jistý nebo zvažuje využití našich služeb, ať kontaktuje sociální pracovnici v hospici, která mu pomůže,  poskytne informace a vše vysvětlí.

A co nás momentálně tíží? Hledáme lékaře! Víte o někom?

 

Hospic Frýdek-Místek, p. o., I. J. Pešiny 3640, 738 01 Frýdek-Místek
Telefon: 595 538 111, e-mail: info@hospicfm.cz


zpět