hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Je třeba se bát, když se vysloví "mobilní hospic"?

Mobilní hospic…lidem se při vyslovení tohoto spojení vybaví různé asociace. Jak to máte Vy? Když Mobilní hospic Strom života před osmi lety vznikal, někteří si jej pletli s hostelem nebo jiným pobytovým zařízením – například pro seniory. Někteří vnímali, že se mobilní hospic týká tématu umírání, které je pro ně velmi těžké otevírat. Smutnou pravdou je, že naše služby často poskytujeme lidem v produktivním věku, mladým rodičům nebo dětem.

„Většina z nás by ráda konec života strávila doma. Rádi bychom až do konce žili tak, jako dříve, mezi věcmi, které nás životem provázely, a hlavně měli nablízku ty, kteří nám rozumějí. Máme strach z neosobního prostředí nemocnic a z toho, že našim trápením nebude rozuměno. Doma nás ale umírá velice málo. Má to mnoho příčin, jednou je i strach z toho, že to nejde. Pacient se bojí, že bude blízkým na obtíž a rodina má obavy, že bez patřičných zkušeností péči jak po zdravotní, tak psychické stránce nezvládne.“

Doba se změnila a my jsme rádi, že se o službách mobilní specializované paliativní péče dozvídá čím dál více lidí. Stále je však potřeba šířit informace o jejím významu, a to je naším velkým úkolem.

Pojem specializovaná paliativní péče mobilního hospice jednoduše řečeno představuje zdravotní a psychosociální pomoc lidem trpícím nevyléčitelným onemocněním. Lékaři v těchto případech již nemají postupy, kterými by mohli člověka uzdravit. Cílem paliativní péče je proto ulevit od nepříjemných projevů nemoci a zajistit, aby se člověk netrápil a mohl žít co nejkvalitnější život. Velkým štěstím moderní medicíny je skutečnost, že dnes již máme dostupné různé léky a přístroje, které dokáží skutečně účinně pomoci. Potřebou však je, aby se tato pomoc dostavila včas.

Co je na paliativní péči výjimečné, je zájem o celého člověka, o jeho přání a snaha o zajištění jeho důstojnosti za každých okolností. Mnohdy jsou vážně nemocní lidé zúženi svým okolím jen na roli pacienta. Zapomíná se na jejich životní úspěchy, koníčky a také na jejich blízké, které pečující role velmi vysiluje. Mobilní hospic dokáže pomáhat jak po zdravotní, tak po psychosociální stránce. Dává tedy prostor všemu, co pacient a jeho rodina potřebují a umožňuje rodině rozhodovat informovaně o tom, co je pro ni nejlepší. Žádný postup není univerzální a podoba pomoci se liší pro každého člověka.

Aby mohli naši kolegové každý den bez ohledu na počasí nebo denní dobu vyrážet za pacienty do jejich domovů, potřebují mít k dispozici auta, zdravotnické vybavení a léky. Základem naší práce je láskyplný a vstřícný přístup odborníků z řad lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalších. Bez potřebného vybavení však rovněž nemůžeme existovat.

Mobilní hospic Strom života nabízí zdravotní a sociální služby v přirozeném prostředí pacientů v rámci Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje. Do města Frýdek-Místek a jeho okolí dojíždíme z naší pobočky v Novém Jičíně. Za dobu našeho působení v tomto regionu jsme zde již pomáhali 84 pacientům.

V případě, že budete mít zájem dozvědět se o mobilní hospicové péči více, zodpovědět nějakou ze svých otázek anebo naši činnost podpořit, kontaktujte nás prosím na webovém portálu www.zivotastrom.cz

 

Na těžké chvíle v životě nemusíte být sami. Nechte nás Vám pomoci.