hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením

KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací, která již více než 20 let, pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Nejen zde, ve Frýdku-Místku, zdarma poskytuje své služby a pomůže vám zvládnout váš handicap.

V KAFIŘE se snažíme vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme registrované sociální služby, které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují šance nalézt vhodné pracovní uplatnění. Zrakově postiženým nabízíme podporu soběstačnosti v péči o sebe, o domácnost a při zvládání činností běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné kompenzační pomůcky, jejím zapůjčením a předvedením, stejně jako s vyřízením žádosti na její pořízení.

Naši odborně vyškolení lektoři naučí klienta samostatnému pohybu ve venkovním i vnitřním prostředí, stejně jako výuku Braillova písma či zvládnutí informačních a komunikačních technologií. Služby poskytujeme bezplatně a to jak ambulantně, tak v terénu v rámci celého Moravskoslezského kraje. Více informací se dozvíte na středisku ve Frýdku-Místku v ulici Na Poříčí 595 nebo také v Ostravě, Opavě a Novém Jičíně.

Střediska ve Frýdku-Místku a v Ostravě jsou navíc vybavena multismyslovou místností Snoezelen. Snoezelen terapie je multisenzorická stimulace, při které se využívají specifické pomůcky k rozvoji smyslového vnímání, prostorové orientace, k relaxaci a prožití osobní zkušenosti. Snoezelen má funkci nejen relaxační, ale také poznávací a interakční. Metoda více smyslové stimulace aktivizuje i komplexně harmonizuje. Tato metoda je tak uplatňována jako doplňková součást sociální rehabilitace.

Uživateli našich služeb jsou děti ve věku od 7 let, dospělí i senioři, se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Bližší informace získáte na www.kafira.cz