hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Když to není, tak jak má

V životě lidském se někdy stává, že vše není tak, jak má a jak se očekává. Pod pojmem rodina si většinou představujeme rodiče a jejich děti. Ve společnosti však existují i rodiče bez dětí a děti bez rodičů. Právě tento problém řeší náhradní rodinné péče.

 

Obecně se předpokládá, že dobrým rodičem můžeme být všichni, když je snaha a dobrá vůle. Dlouholeté zkušenosti v této problematice ale ukazují, že pouze láska k dětem, obětavost, dobré srdce a materiální jistoty nestačí.

 

Děti, které nevyrůstají ve vlastní biologické rodině, mají celou řadu specifických potřeb. Základní pouto k vlastním rodičům bylo přetrženo bez jejich vědomí a viny. A není v silách žádného takového dítěte tuto situaci snadno a bez následků zvládnout. Být opuštěn svými rodiči, nebo ztratit vlastní rodiče je těžký osud, se kterým se dítě bude vyrovnávat celý život. Právě proto je nesmírně důležité, aby náhradní rodiče byli vybaveni dostatečnými znalostmi a dovednostmi, pomocí kterých zvládnou péči o tyto děti. Život ve fungující rodině je pro dítě zásadním vkladem pro jeho další spokojený život.

 

Také touto problematikou se zabývají rodinné poradny, kde v případě zájmu můžete získat další potřebné informace. Ve Frýdku - Místku je to Rodinná a manželská poradna na ul. F. Čejky 427 (tel. 777499635, www.cepp.cz, fm@cepp.cz), která poskytuje v oblasti náhradní rodinné péče služby nejen budoucím osvojitelům a pěstounům, ale i stávajícím pěstounským a adoptivním rodinám.