hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Klub Nezbeda pomáhá s online výukou

Klub Nezbeda pro děti od 6 do 20 let, jedno ze středisek Charity Frýdek-Místek, aktuálně nabízí pomoc se zvládnutím distanční výuky.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež má své zázemí v klubovnách ve Frýdku i v Místku. Po dobu uzavření škol jsme dětem, které doma nemají připojení k internetu nebo dostatečnou techniku, umožnily být online. Za tu dobu k nám dochází stálá skupina dětí z 1., 4. a 6. ZŠ. Když jsme se žáků ptaly, v čem vidí rozdíl oproti tomu, kdyby se učili sami doma, nejčastější odpovědí byla pomoc s vysvětlením učiva v útulných prostorech, kde mají připojení a klid. Někteří z klientů měli z připojení na online výuku obavy, a tak rádi využili podporu a pomoc našich pracovnic. To, že nabízíme pomoc a podporu při distanční výuce, mnozí vědí, protože k nám běžně docházejí – jsou to naši stálí klienti. Jiní se o této možnosti dozvěděli přes Instagram, od kamaráda nebo dostali nabídku přímo od třídních učitelů. A jak jim zatím docházení do Klubu Nezbeda pomáhá? Na tuto otázku byla nejrychlejší odpověď, že mají lepší známky, protože jim pracovnice vysvětlí to, čemu nerozumí; konečně nemají neomluvené hodiny za nepřipojení k online výuce; dávají u nás větší pozor než doma a moc je těší, když jsou učitelem pochváleni. Mnozí zažívají první zkušenost s pochvalou před celou třídou. Pochvala, kterou dítě slyší: „Výborně, super! Jen tak dál! Chválím za odeslané úkoly v termínu!“ nebo „Jsi připravenější.“, je pro ně velkou motivací k další práci. My pracovnice jsme zase rády, když od dětí slyšíme: „Jste dobré, že nám pomáháte, je zábavnější dělat úkoly tady a ještě máme čas na povídání s vámi.“

Pracovnice Klubu Nezbeda