hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

KOMPAS - komunikace, partnerství, spolupráce

Díky dotacím Statutárního města Frýdek-Místek se i v letošním roce uskuteční program KOMPAS, který je určen dospívajícím, kteří se opakovaně dostávají do střetu se svým sociálním okolím, nebo neumí navazovat případně udržovat zdravé, podpůrné sociální vztahy.

Cílem je poskytnout mladým lidem příležitost lépe poznat sama sebe. Velká část programu je zaměřena na zlepšení komunikačních dovedností účastníků, a to prostřednictvím vzájemné diskuze členů skupiny v bezpečném prostředí vrstevníků. Prostřednictvím vlastního prožitku si mladí lidé osvojí základy efektivní komunikace, naučí se, jak čelit konfliktům a jak je možné přistupovat k řešení problémů. Smyslem je vést mladé lidi k tomu, aby s ostatními jednali důstojně a rovnoprávně.

Doufejme, že nám epidemiologická situace brzy dovolí realizaci programu.

 

Mgr. Zdeňka Kučná

Spolu pro rodinu z.s.