hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

 

Konzultace v době nouzového stavu

Občanská poradna je místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci občanům, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí. Provází občany při jejich obtížích, pomáhá se zorientovat v obtížné situaci, poskytuje informace, rady a praktickou pomoc, může pomoci při rozhodování k nejlepšímu řešení. Vysvětluje obsahy dokumentů a smluv, poradí, jak hájit své oprávněné zájmy. Pomáhá při sepisování nejrůznějších návrhů či žádostí, předává kontakty na další služby či organizace. Usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby. Občanská poradna poskytuje své služby převážně v rámci návštěvy v poradně formou osobního setkání. Tyto osobní konzultace se na přechodnou dobu nekonají, a to z důvodu nepříznivé epidemiologické situace.

Pokud se potýkáte s problémem, potřebujete pomoci, je možné uskutečnit konzultaci prostřednictvím telefonického rozhovoru na tel. čísle: 773 173 604, stejně tak můžete občanskou poradnu kontaktovat pomocí e-mailu: obcanskaporadna@cnnfm.cz. V poslední řadě je také možné poslat zprávu pomocí kontaktního formuláře na webových stránkách www.cnnfm.cz a je možno rovněž komunikovat on-line pomocí chatovacího okénka na stejných webových stránkách.

Tým Občanské poradny se vám bude věnovat v době: pondělí až čtvrtek v čase od 8.00 do 16.00 hodin. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Sociální pracovníci Centra nové naděje