hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Máte potíže se sluchem?

Tichý svět poskytuje sociální služby na pobočkách v deseti krajích, naše ostravská pobočka je tu pro vás. Organizace Tichý svět pomáhá osobám se sluchovým postižením v jakékoliv životní situaci. Ať už se jedná o vyřizování  sociálních dávek a příspěvků, invalidních  důchodů a průkazů ZTP. Někteří klienti využívají také možnosti poradenství ohledně dluhové problematiky, či možnosti využít právní poradnu. Dále se věnujeme nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě. Prakticky to znamená, že konzultanti mohou pomoc při nácviku samotného pohybu, práce na počítači nebo využívání dopravních prostředků. Asistují také u různých činností, například u práce s informacemi, podání inzerátu nebo obecně při řešení jakýchkoliv pracovních záležitostí.

Také poskytujeme tlumočnické služby jak fyzicky, tak online. Pokud se svého okolí stále doptáváte, ale i tak máte potíže s porozuměním, obraťte se na Tichý svět. Naše konzultantky jsou tu pro vás a moc dobře si uvědomují, jak je občas těžké si přiznat, že už náš sluch není v pořádku, a začít to řešit. Zajistili jsme, že již několik úřadů v Moravskoslezském kraji udělalo krok vpřed ve zpřístupnění informací občanům v českém znakovém jazyce, ale také osobám, které o sluch přicházejí vlivem věku a preferují přepis mluveného slova. Tlumočení znakového jazyka i přepis mluvené řeči online na úřadech je prostřednictvím aplikace Tichá linka. Podstatou Tiché linky je zajištění možnosti online komunikace pro neslyšící, ať už formou tlumočení nebo přepisu mluvené řeči, a to jak v případě osobního rozhovoru nebo třeba telefonátu. Tlumočník a klient se spojí prostřednictvím internetu, Tichou linku je tak možné využít naprosto kdekoliv. Klient se dle svých potřeb vybere vhodnou službu. Pokud užívá znakový jazyk, zvolí si online tlumočení a spojí se s tlumočníkem videohovorem. Pokud upřednostňujete psanou češtinu, využijte služby přepisu a spojte se s přepisovatelem skrze textové okno.

A jak poznáte, že úřad Tichou linku využívá? Má na dveřích růžovou nálepku se sluchátkem. Přesně tuto nálepku najdete například na Úřadu práce a Okresní správě sociálního zabezpečení ve Frýdku-Místku a nyní také na Magistrátu města Frýdku-Místku, a to na odboru sociálních služeb ve Frýdku a odboru sociální péče v Místku.

Mgr. Bc. Alena Hegerová

vedoucí konzultantka 

 

Tichá_linka_logo.png