hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Možnosti sociálního bydlení pro občany na území města Frýdku-Místku

V současné době je sociální bydlení poskytováno prostřednictvím města Frýdek-Místek a poskytovatelů sociálních služeb - Slezské diakonie a Armády spásy v České republice.

Město Frýdek-Místek má pro své občany s nízkými příjmy vyčleněny byty v režimu sociálního bydlení. Lidem bydlících v těchto bytech poskytují sociální pracovnice individuální podporu dle míry jejich potřeb. Jedná se o tyto typy bytů:

  • byty pro seniory, které jsou situovány v domech zvláštního určení a v Penzionu pro seniory Frýdek-Místek p. o. na ulici Lískovecká;
  • bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením – byty pro sociálně znevýhodněné osoby a byty s poskytovanou sociální službou;
  • bydlení pro osoby se zdravotním postižením – byty pro osoby se specifickými potřebami, bezbariérové byty a byty s částečnou bezbariérovou úpravou.

Pro více informací k možnostem sociálního bydlení ve městě Frýdku-Místku se v rámci Kontaktního místa pro bydlení můžete obrátit na sociální pracovnici pro řešení sociálního bydlení paní Adélu Gavlasovou a to osobně na odboru sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, telefonicky na čísle 558 609 354 nebo emailem gavlasova.adela@frydekmistek.cz.

Dalším partnerem v oblasti bydlení je projekt Armády spásy - Prevence bezdomovectví Frýdek-Místek. Projekt je zajišťován ve spolupráci se společností Heimstaden, s. r. o. a Stavebním bytovým družstvem Frýdek-Místek. Obě uvedené společnosti poskytují nájemní bydlení a disponují bytovým fondem. Sociální služba Prevence bezdomovectví Armády spásy v České republice zprostředkovává byty v rámci podnájemního vztahu, kde poskytuje klientům individuální podporu a pomoc v nepříznivé sociální situaci. V případě zájmu nebo bližších informací se lze obrátit na sociální pracovníky služby a to osobně každý čtvrtek na adrese Československé armády 797, Frýdek-Místek nebo telefonicky na čísle 773 770 466 / 773 770 386 / 773 770 463 / 773 770 464.

V roce 2020 navázal na projekt Slezské diakonie „Sociální bydlení s doprovodným programem“ aktuální projekt, který je v současné době ve městě realizován, a to program Housing First neboli Bydlení především. Program je realizován Slezskou diakonií a ze strany města byly k jeho realizaci poskytnuty celkem dvě bytové jednotky. Nejen v těchto bytech služba klientům poskytuje individuální podporu a pomoc, ale pomáhá také udržet si stávající bydlení, poskytuje doprovody na jednání např. s úřady a institucemi nejen v oblasti bydlení. Pro bližší informace kontaktujte sociální pracovnici služby na telefonním čísle 703 499 988 / 731 678 820, emailem sp1.hf@slezskadiankonie.cz nebo osobně na adrese Kostíkovo náměstí 646, Frýdek-Místek.

Slezská diakonie na území města poskytuje dočasné ubytování v azylovém domě pro muže BETHEL (telefonický kontakt na sociální pracovnici azylového domu - 734 862 307) v jehož rámci jsou poskytovány sociální služby noclehárna a nízkoprahové denní centrum. Azylový dům pro ženy a matky s dětmi SÁRA může poskytnout ženám přenocování na ubytovně nebo noclehárně. V případě potřeby mohou ženy a matky s dětmi kontaktovat sociální pracovnice azylového domu SÁRA na telefonním čísle 605 201 512 (matky s dětmi) / 734 862 311 nebo osobně na adrese Bruzovská 328, Frýdek-Místek.

 

Bc. Petra Křibík Dominíková

koordinátor sociálního bydlení

odbor sociálních služeb