hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Návštěvy v domovech pro seniory

Vláda ČR na jednání dne 30. 11. 2020 schválila s účinností od 5. 12. 2020  usnesení  č. 1264. Na jeho základě se rozšiřují výjimky ze zákazu návštěv v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem a odlehčovací pobytové službě.

Tudíž od 5. prosince 2020 se umožňují návštěvy ve výše zmíněných službách a to v případě, že se osoba podrobí  před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s výsledkem negativní a zároveň po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu a dodržují další režimová opatření poskytovatele sociálních služeb. Domovy pro seniory mohou v rámci svých možností zabezpečit provedení POC antigenního testu. Zařízení nemají povinnost realizovat testování. Zařízení by měla informovat o svých postupech na svých webových stránkách.