uvod_1.jpg

Nový webový katalog sociálních služeb statutárního města Frýdku-Místku

 

Během letošního listopadu došlo ke spuštění webového katalogu sociálních služeb, které poskytují služby na území statutárního města Frýdku-Místku. Tyto webové stránky byly vytvořeny v rámci projektu s názvem Zpracování koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020–2025 a její aplikace, který byl financován z prostředků EU prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Webové stránky byly zpracovány firmou BZ Company Internacional s. r. o. a jsou umístěné na adrese https://socialnisluzby.frydekmistek.cz.

Prostřednictvím těchto nových stránek budou mít občané města k dispozici aktualizované informace o sociálních službách včetně navazujících aktivit. Díky filtrování mohou tak najít službu, kterou hledají.

Filtry jsou rozděleny do čtyř oblastí – na formu poskytování, cílovou skupinu, životní situaci a druh služby. Forma poskytování je rozdělena na pobytovou, ambulantní či terénní. Uživatel si tak zvolí, zda hledá službu, která mu bude poskytována v jeho domácím prostředí (terénní) nebo za službou je ochoten docházet (ambulantní), případně vyhledává službu s ubytováním (pobytová). Cílová skupina je rozdělena dle nastavení cílových skupin komunitního plánování – tedy na seniory; osoby se zdravotním postižením; osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené a děti, mládež a rodina. Dělení dle druhu služby pak vychází z nastavení a definice jednotlivých sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Poslední a pro uživatele možná nejjednodušší je vyhledávání služby dle životní situace. Zde si uživatel zvolí položku, která je jeho situaci nejbližší. Pro vyhledání služby není nutné nastavit všechny filtry, zvlášť pokud si uživatel není jistý jejich výběrem.

Nový webový katalog sice slouží primárně pro vyhledávání vhodné služby, nicméně budou zde vkládány i aktuality z oblasti sociálních služeb, případně v rámci kalendáře akcí i nadcházející událostí, které se na území města budou konat, ať už bude pořadatel město nebo některá z působících sociálních služeb.

Další částí internetové stránky je záložka věnovaná komunitnímu plánování, kde budou nejenom základní informace o tom, jak na území města komunitní plánování funguje, ale i strategické materiály a zápisy ze setkání jednotlivých pracovních skupin.

V neposlední řadě je nutné zmínit záložku Bydlení, která je zaměřená především na sociální a dostupné bydlení a jsou zde umístěny hlavní výstupy výše zmíněného projektu, mezi něž patří zpracovaná Koncepce sociálního bydlení statutárního města Frýdku-Místku na období 2020–2025 a rovněž taky nově zpracovaná Metodika prevence ztráty bydlení. Uživatel zde nalezne i kontakt na zaměstnance města v případě, že se nachází v situaci bez bydlení nebo je přímo ohrožen ztrátou bydlení a potřebuje s touto situací pomoct; součástí záložky budou například i zápisy ze setkávání pracovní skupiny sociálního bydlení.

 

Statutární město Frýdek-Místek tak vytvořilo nástroj pro občany, který by měl přispět ke snadnější orientaci v oblasti nabídky sociálních služeb a navazujících aktivit, a tedy k řešení jejich nepříznivé situace.