hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Občanská poradna Centrum nové naděje 

Posláním Občanské poradny je poskytovat informace, rady a pomoc všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí. Cílem je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací. Cílovou skupinou jsou všechny osoby, které jsou v nepříznivé sociální situaci, nebo jim taková situace hrozí – osoby v krizi, rodiny s dětmi, oběti domácího násilí a jiné trestné činnosti, senioři, osoby žijící v soc. vyloučených komunitách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem ohroženy. Poskytujeme odborné sociální poradenství v oblastech:

  • finanční a dluhové - dluhy, exekuce,
  • rodinné - návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem, návrh na rozvod, vypořádání společného jmění manželů, snížení nebo zvýšení výživného,
  • sociální práce, sociální služby - informace o dávkách státní sociální podpory, hmotné nouze,
  • bydlení, majetkových vztahů - náležitosti nájemní smlouvy, nájem x podnájem, informace ohledně ukončení nájmu, pomoc při zprostředkování sociálního bydlení, informace o trvalém bydlišti, vystěhování z bytu,
  • trestné činnosti - přestupek, trestní oznámení, průběh trestního řízení z pohledu oběti trestného činu,
  • ochrany spotřebitele - reklamace, odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží.

 

Občanská poradna je také dlouholetým členem celorepublikové Asociace občanských poraden. Občanská poradna Centra nové naděje tak poskytuje svým klientům bezplatnou a anonymní pomoc při řešení nepříznivé životní a sociální situace, ve které se ocitli.

Další informace o Centru nové naděje a občanské poradně naleznete na www.cnnfm.cz, či telefonicky na 773 173 604. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Občanská poradna je otevřená v době: PO-ČT, od 8:00 do 16:00 hodin a je nutné se předem objednat.