hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Oddlužovací akce Milostivé léto se bude v září opakovat

Milostivé léto se bude opakovat od září do listopadu a umožní splatit dluh bez úroků. Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce Milostivé léto.

Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. září 2022 opět po dobu třech měsíců – do 30. listopadu 2022.

V tomto období budou moci dlužníci splatit exekuce bez úroků. Bude možné splatit pouze původní jistinu svého dluhu (původní nezaplacenou částku) a poplatek exekutorovi. Následně bude exekuce ukončena.

 

Oproti minulému milostivému létu bylo schváleno několik novinek, toto jsou některé z nich:

 • Toto milostivé léto se týká exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem.
 • Paušální náhrada exekuce činí 1.500 Kč bez DPH.
 • Soudní exekutor má povinnost dlužníkovi do 15 dnů odpovědět na dotaz ohledně výše původní jistiny.

 

Jaké dluhy spadají do Milostivého léta?

Podle návrhu zákona, který schválila 18. května 2022 vláda, bude možno institut Milostivého léta využít, pokud je v roli oprávněného (tedy v roli věřitele):

 • Česká republika,
 • územní samosprávný celek, vč. městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. města Prahy,
 • státní příspěvková organizace,
 • státní fond,
 • veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,
 • dobrovolný svazek obcí,
 • regionální rada regionu soudržnosti,
 • příspěvková organizace územního samosprávného celku,
 • ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,
 • obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,
 • státní podnik nebo národní podnik,
 • zdravotní pojišťovna,
 • Český rozhlas nebo Česká televize, nebo
 • právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek většinovou majetkovou účast.

 

Co musíte udělat, pokud budete chtít Milostivé léto využít?

K zastavení exekuce je nutné, abyste během tříměsíční lhůty uhradili původní dluh, tzv. jistinu, na kterou je vedena exekuce a zároveň zaplatili paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 1.500 Kč bez DPH za náklady řízení. Pokud je exekutor plátce daně z přidané hodnoty, je nutné k částce připočíst ještě 21% DPH a poplatek bude ve výši 1.815 Kč. Zbytek (tzv. příslušenství dluhu) pak bude odpuštěn. Aby exekutor zastavil exekuci, musíte mu do 30. listopadu 2022 písemně sdělit, že žádáte o zahájení postupu podle tohoto zákona, tedy že žádáte o zahájení postupu podle právní úpravy tzv. milostivého léta. Zákon vstoupí v platnost, až jej odsouhlasí sněmovna, senát a podepíše prezident.

 

Pokud budete chtít institut Milostivého léta využít a nevíte si rady, neváhejte se na nás obrátit. Další informace naleznete na www.cnnfm.cz, či telefonicky na 773 173 604. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Občanská poradna Centra nové naděje je otevřená v době: PO-ČT, od 8:00 do 16:00 hodin a je nutné se předem objednat.

CCN - milostivé léto obr 2022.jpg