hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Ohlédnutí pracovnice Poradny pro ženy a dívky za rokem 2020

„Kde je vůle, tam je cesta“. Tento citát byl mottem na jednom ze Dnů sociálních služeb pořádaných Magistrátem města Frýdku-Místku. V roce 2020 jsme význam těchto slov opravdu bytostně pocítili. V souvislosti s mimořádnými opatřeními spojenými s covid-19 jsme to měli těžké všichni. O to více lidé ohrožení sociálním vyloučením, samoživitelky a nízkopříjmové rodiny s dětmi. Dopady koronaviru ovlivnily dokonce i ty, kteří pomoc dříve nepotřebovali. A to např. v důsledku propouštění ze zaměstnání, ztráty příjmů, zhoršení rodinných vztahů, eskalace domácího násilí.

Provoz poradny však přerušen nebyl! Převážnou část minulého roku jsme byly nuceny omezit osobní kontakt s klientky s ohledem na zdraví nás všech. Naplno se rozvinuly telefonické a e-mailové konzultace i bezkontaktní předání materiální výpomoci, a to v celkovém počtu 1351 konzultací u 249 klientů. Moderní technologie jsou skvělé, nicméně zcela plnohodnotně nenahradí osobní kontakt, čímž se mnohá řešení problémů klientů protáhla. Služba odborného sociálního poradenství však na kvalitě neutrpěla. I nadále pomáhala a pomáhá našim stávajícím i novým klientům zvládat obtížné životní situace. A to jak rodinné a vztahové, tak bytové, finanční i dluhové. Tímto bychom chtěly poděkovat našim klientům za trpělivost, ale i odvahu čelit výzvám. Všichni jsme se tak trochu zocelili a naučili se novým věcem.

Díky projektu Sirius 2019/2020 Podpora těhotných žen na cestě k mateřství jsme také rozvíjely naši již tradiční podporu a sociální práci s těhotnými klientkami, která probíhá od roku 1992. Pomoc a poradenství byly poskytnuty čtyřiceti nastávajícím maminkám v těžké životní situaci. V rámci materiální pomoci bylo uskutečněno 260 výdejů oblečení, kočárků, postýlek, plen a dalších potřeb pro děti klientek v tíživé životní situaci. Děkujeme všem dobrovolným dárcům – občanům města Frýdku-Místku i blízkého okolí, ale také obecně prospěšné společnosti ADRA, Oblastnímu spolku ČČK Frýdek-Místek, Centru Pramínek Charity Frýdek-Místek a Výdejně potravinové a materiální pomoci Slezské Diakonie ve Frýdku-Místku, bez kterých by koordinace materiální pomoci a podpora klientů nebyla možná.

V průběhu roku 2020 jsme zprostředkovaly nadační příspěvky šestnácti ohroženým samoživitelkám z projektů Patron dětí, Každý koš pomáhá a Bydlím, tedy jsem. Jednalo se o úhradu školného či obědů v mateřských školkách, nákup aktovek žákům, úhrady kaucí, zaplacení paušálu či internetu, nákupy potravin. Dvěma studentkám jsme zprostředkovaly počítač k distančnímu studiu. Děkujeme uvedeným nadacím za konkrétní pomoc, díky níž došlo ke zlepšení životních situací v rodinách.

S vědomím naprosto bezvýchodné situace některých našich klientek, kdy hrozilo, že jejich děti nebudou mít žádné vánoční dárečky, protože jídlo a bydlení jsou přednější, jsme na konci roku 2020 uskutečnily materiální vánoční sbírku. Tímto bychom rády vyjádřily náš hluboký obdiv vůči občanům Frýdku-Místku a přilehlých obcí, a opět i dobrovolnickému centru ADRA a příznivcům Lumpíkova, jak nadšeně se do této sbírky zapojili a splnili tak dvaceti dětem jejich sny pod vánočním stromečkem.

Závěrem bychom rády poděkovaly také oddělení sociálně-právní ochrany dětí Magistrátu města Frýdku-Místku, pracovníkům Okresního soudu Frýdek-Místek a Úřadu práce Frýdek-Místek za úžasnou spolupráci, díky které se našim klientům daří překonávat překážky, posilovat své vnitřní zdroje a vidět naději na své cestě životem.

I v roce 2021 pokračujeme v plné síle, s odhodláním, ale i s respektem a pokorou v práci, která má smysl. A doufáme, že nám situace dovolí i nadále pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují.

 

 

Za pracovnice poradny Bc. Michaela Hrušková