uvod_1.jpg

Neloučíme se, jen přizpůsobujeme službu potřebám našich uživatelů

Raná péče Slezské diakonie,  EUNIKA Karviná, již dlouhodobě působí ve městě Frýdek-Místek a jeho okolí. Našim posláním je podpořit rodiny s dětmi se zdravotním postižením, či rodiny, které cítí potřebu rady a sdílení ohledně vývoje svého dítěte.

Zkušenosti nás přiměly zamyslet se nad způsobem poskytování služby. Dospěli jsme k závěru, že je naše služba pro občany Frýdku-Místku a jeho okolí využívána především terénně. Rodiny si přejí setkání s poradcem realizovat u sebe doma, v pro ně přirozeném prostředí.

Na základně této zkušenosti jsme se rozhodli ukončit provoz ambulance na ulici Palackého ve Frýdku-Místku a nadále naši službu v této oblasti poskytovat pouze v terénní formě.  

Pokud by však nastala potřeba ambulantní pomoci, můžou se na nás naši uživatelé, případně další zájemci, obrátit v ambulanci v Karviné, ve středisku Slezské diakonie.

 

Mgr. Adéla Hovorková

Kontakt:

Poradna rané péče EUNIKA

Kašparova 2978/1, Karviná Hranice

Tel: 731 670 761 (vedoucí rané péče)