hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Neloučíme se, jen přizpůsobujeme službu potřebám našich uživatelů

Raná péče Slezské diakonie,  EUNIKA Karviná, již dlouhodobě působí ve městě Frýdek-Místek a jeho okolí. Našim posláním je podpořit rodiny s dětmi se zdravotním postižením, či rodiny, které cítí potřebu rady a sdílení ohledně vývoje svého dítěte.

Zkušenosti nás přiměly zamyslet se nad způsobem poskytování služby. Dospěli jsme k závěru, že je naše služba pro občany Frýdku-Místku a jeho okolí využívána především terénně. Rodiny si přejí setkání s poradcem realizovat u sebe doma, v pro ně přirozeném prostředí.

Na základně této zkušenosti jsme se rozhodli ukončit provoz ambulance na ulici Palackého ve Frýdku-Místku a nadále naši službu v této oblasti poskytovat pouze v terénní formě.  

Pokud by však nastala potřeba ambulantní pomoci, můžou se na nás naši uživatelé, případně další zájemci, obrátit v ambulanci v Karviné, ve středisku Slezské diakonie.

 

Mgr. Adéla Hovorková

Kontakt:

Poradna rané péče EUNIKA

Kašparova 2978/1, Karviná Hranice

Tel: 731 670 761 (vedoucí rané péče)