hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Podané ruce: důstojný život v každém věku

Nestátní nezisková organizace Podané ruce – osobní asistence se pyšní dlouholetou historií poskytování terénní sociální služby osobní asistence již od roku 2001. Jejich působnost se rozkládá v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji, kde se aktivně starají o klienty nejen v městských centrech, ale také v obtížně dostupných lokalitách. S centrálním sídlem ve Frýdku-Místku a pobočkami ve Zlíně, Prostějově a v Ostravě, se stali významným pilířem sociální péče v regionu. Za jeden rok pomůžou více jak třem stovkám klientů, kteří asistenci potřebují, a poskytnou přes 130 000 hodin v přímé péči.

 

Hlavním posláním této organizace je poskytovat osobní asistenci lidem s různými stupni omezení soběstačnosti, bez ohledu na věk, a to až 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Tato služba je klíčovým faktorem pro zachování nezávislosti a důstojnosti jednotlivců, kteří kvůli své situaci potřebují pomoc druhých při zvládání běžných denních činností.

 

Osobní asistence, poskytovaná týmem Podaných rukou, se zaměřuje na rozvoj schopností a dovedností klientů, aby jim umožnila žít co nejsamostatněji. Jedním z klíčových faktorů je skutečnost, že služba je realizována převážně v přirozeném prostředí klientů, což je zásadní pro jejich pohodlí a pocit bezpečí.

 

Kvalita služeb poskytovaných organizací Podané ruce je garantována dodržováním standardů kvality sociálních služeb a právními předpisy v oblasti sociální péče. Před samotným poskytnutím služby probíhá pečlivé sociální šetření, které mapuje potřeby a aktuální situaci klienta. Na základě těchto informací je následně uzavřena smlouva o poskytování osobní asistence, která stanovuje individuální rozsah a podmínky služby.

 

Web: www.podaneruce.eu

Fb: Podané ruce – osobní asistence

Email: podaneruce@podaneruce.eu

 

Tel: 777 011 059