hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Můj "kus života" v Podaných rukách

20 let je z pohledu historie jen okamžik. Z hlediska lidského je to kus života. Pobočný spolek Podané ruce – osobní asistence letos slaví 20 let existence.

Mnoho krásných lidských příběhů. Nadšení, zkušenost, společné plány i jejich bolestná realizace. Rozchody i setkání, úsměvy i slzy. To vše bychom v pomyslné kronice těch let našli. V březnu roku 2001 jsme začínali pod dlouhým názvem „Podané ruce - společnost pro canisterapii a osobní asistenci“ jako organizační jednotka občanského sdružení Podané ruce.  Úkolem i posláním, které jsme si s ostatními členy předsevzali, bylo organizování a poskytování osobní asistence lidem s postižením a seniorům, především ve Frýdku-Místku a blízkém okolí. Učili jsme se za pochodu. Bylo nás možná deset i s pracovnicemi v terénu, osobními asistentkami. Tak jsme museli dělat všichni všechno. Dopoledne jsem rozdělila práci asistentkám, v prvním roce jich bylo i se mnou asi pět. I já jsem chodila ke klientům a pracovala v domácnostech uživatelů. Kolega, druhý statutár, zajišťoval komunikaci s institucemi. Elektronická komunikace byla v plenkách, všude se muselo fyzicky. Tak po práci chodil vysvětlovat na úřadech, o co nám jde, co poskytujeme, a že by bylo dobré, kdyby tu činnost podpořili. Zpočátku to připomínalo spíše boj s větrnými mlýny. Postupně, se vznikem zákona o sociálních službách v roce 2007, i s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí a krajských úřadů a dalších institucí, už bylo lépe. Každá instituce však má svá pravidla, každé skládáme účty a to doslova do koruny. Větrné mlýny to sice nejsou, ale je to vždy velká neznámá, zda bude naše činnost podpořena, zda můžeme počítat s finanční částkou, bez které bychom nemohli pomoci tolika klientům. 

Začínali jsme ve Frýdku-Místku a okolí, od roku 2002 jsme si přibrali Ostravu. V roce 2007 jsme otevřeli pobočku v Prostějově pro celý Olomoucký kraj, pobočku ve Zlíně pro zlínský region zajišťujeme službou od roku 2008.

V současné době se 136 osobních asistentek a asistentů stará spolu s devíti sociálními pracovnicemi a ostatními zaměstnanci Podaných rukou – osobní asistence o 350 klientů ročně. Převážná část uživatelů služby jsou senioři s různými omezeními, která věk přináší. Máme i klienty v produktivním věku a staráme se i o děti s postižením. Práce je to velmi pestrá, motivující, nabíjející. Dá se tvrdit, že  práce nás naplňuje, že ji děláme s radostí, byť nyní ve velmi těžké době.  A na sociální práci je krásná právě ta variabilita, různost, nutnost se vzdělávat a komunikovat. A když přičtu zpětnou vazbu, reakci od klientů či rodin, od spolupracovníků, od zcela neznámých lidí, kteří jsou rádi, že se mají na koho obrátit, že fungujeme, je to opravdu smysluplná činnost. 

Podané ruce – osobní asistence jsou tu dvacet let a doufám, že tady i nadále budou. Budeme tu pro potřebné, pro jejich blízké, pro jistotu, že dobří lidé tu budou stále.   

Bc. Helena Fejkusová, ředitelka
www.osa.podaneruce.eu