hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Pomoc samoživitelům

Sbírka pomůže samoživitelům

Pandemie změnila život každému. Nejvíce však její důsledky pociťují ti nejzranitelnější. Mezi ně patří i rodiče samoživitelé. Někteří z nich přišli ze dne na den o práci. A často se dostávají do situace, kdy přemýšlejí, zda vydat peníze na jídlo, energie či nájem, protože na zaplacení všeho prostě nemají.

Na jejich podporu proto uspořádala v závěru loňského roku Česká televize společně s Charitou Česká republika mimořádný adventní koncert, na který dárci poslali 9,5 milionu korun. Část těchto prostředků rozdělujeme potřebným také v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské.

Pro koho je pomoc určena?

Pomoc je určena pro rodiče samoživitelé – muže, ženy, ale také např. babičky, kterým byla svěřena vnoučata. Pro ty, kteří pečují o děti a zároveň finančně zabezpečují rodinu s tím rozdílem, že jsou na všechno sami.

Pomoc může být využita při řešení situace vzniklé:

 rozvodovou situací nebo ztrátou zaměstnání, v jejichž důsledku hrozí riziko ztráty bydlení či odpojení od

energií;

 následkem mimořádné události (požár, záplava, vodovodní havárie bytu, apod.);

 osobní či rodinnou tragédií;

 narozením potomka do nevyhovujících nebo nedostatečně zajištěných podmínek (nákup vybavení, potraviny);

 potřebou zakoupení nezbytného vybavení domácnosti (lednice, sporák, pračka, apod.) v případě, že rodič

nedisponuje potřebnými finančními prostředky a nebude mu poskytnuta dávka mimořádné okamžité pomoci;

 nedostatkem finančních prostředků k úhradě nezbytných školních potřeb nebo příspěvku na školní aktivity.

Jak to funguje?

Potřebná rodina kontaktuje koordinátorku sbírky (viz kontakt níže). Proběhne sociální šetření. Sociální pracovník charitní služby s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc (sociální dávky, potravinovou pomoc, charitní šatník, pomoc rodiny, snahu o domluvu s pronajímatelem apod.), může s uživatelem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci. Pomoc může mít podobu poskytnutí nebo úhrady potřebné věci, může však také jít o úhradu nebo příspěvek na zaplacení nákladů spojených s bydlením. V takovém případě musí žadatel doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost, vyúčtování, například daňový doklad.

Omezení podpory

Podpora ze sbírky se nevztahuje na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na zajištění základního chodu domácnosti, a to pokud budou vyčerpány jiné možnosti.

Koho kontaktovat?

Mgr. Zuzana Plačková, koordinátorka sbírky pro samoživitele pro Moravskoslezský kraj a část Jesenicka

Tel.: 734 875 532

E-mail: zuzana.plackova@dchoo.charita.cz