uvod_1.jpg

Pomoc samoživitelům

Sbírka pomůže samoživitelům

Pandemie změnila život každému. Nejvíce však její důsledky pociťují ti nejzranitelnější. Mezi ně patří i rodiče samoživitelé. Někteří z nich přišli ze dne na den o práci. A často se dostávají do situace, kdy přemýšlejí, zda vydat peníze na jídlo, energie či nájem, protože na zaplacení všeho prostě nemají.

Na jejich podporu proto uspořádala v závěru loňského roku Česká televize společně s Charitou Česká republika mimořádný adventní koncert, na který dárci poslali 9,5 milionu korun. Část těchto prostředků rozdělujeme potřebným také v rámci Diecézní charity ostravsko-opavské.

Pro koho je pomoc určena?

Pomoc je určena pro rodiče samoživitelé – muže, ženy, ale také např. babičky, kterým byla svěřena vnoučata. Pro ty, kteří pečují o děti a zároveň finančně zabezpečují rodinu s tím rozdílem, že jsou na všechno sami.

Pomoc může být využita při řešení situace vzniklé:

 rozvodovou situací nebo ztrátou zaměstnání, v jejichž důsledku hrozí riziko ztráty bydlení či odpojení od

energií;

 následkem mimořádné události (požár, záplava, vodovodní havárie bytu, apod.);

 osobní či rodinnou tragédií;

 narozením potomka do nevyhovujících nebo nedostatečně zajištěných podmínek (nákup vybavení, potraviny);

 potřebou zakoupení nezbytného vybavení domácnosti (lednice, sporák, pračka, apod.) v případě, že rodič

nedisponuje potřebnými finančními prostředky a nebude mu poskytnuta dávka mimořádné okamžité pomoci;

 nedostatkem finančních prostředků k úhradě nezbytných školních potřeb nebo příspěvku na školní aktivity.

Jak to funguje?

Potřebná rodina kontaktuje koordinátorku sbírky (viz kontakt níže). Proběhne sociální šetření. Sociální pracovník charitní služby s žadatelem detailně probere jeho situaci. Pokud zjistí, že žadatel už využil veškerou dostupnou pomoc (sociální dávky, potravinovou pomoc, charitní šatník, pomoc rodiny, snahu o domluvu s pronajímatelem apod.), může s uživatelem vyplnit žádost o přidělení finanční pomoci. Pomoc může mít podobu poskytnutí nebo úhrady potřebné věci, může však také jít o úhradu nebo příspěvek na zaplacení nákladů spojených s bydlením. V takovém případě musí žadatel doložit sociálnímu pracovníkovi, s nímž vyplňoval žádost, vyúčtování, například daňový doklad.

Omezení podpory

Podpora ze sbírky se nevztahuje na splácení dluhů lidí, kteří jsou v exekuci nebo insolvenci. Zadluženým lidem bude možné poskytnout finanční pomoc pouze na zajištění základních životních potřeb, na zajištění základního chodu domácnosti, a to pokud budou vyčerpány jiné možnosti.

Koho kontaktovat?

Mgr. Zuzana Plačková, koordinátorka sbírky pro samoživitele pro Moravskoslezský kraj a část Jesenicka

Tel.: 734 875 532

E-mail: zuzana.plackova@dchoo.charita.cz