hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Poradenství v oblasti nadužívání a závislostí v období nouzového stavu

Uplynulý rok, kdy covidová situace přinesla mnohá omezení a změny, neměl pozitivní dopad ani v oblasti závislostí. Lidé se museli vyrovnávat s novými životními podmínkami – omezilo se setkávání s blízkými, s přáteli, možnosti pro trávení volného času. Narůstal tlak na členy rodin z důvodu dlouhodobě uzavřených škol, kdy bylo potřeba skloubit pracovní čas a péči o děti. U mnoha lidí se tak posílila frustrace a obavy z toho, co bude v rámci zdraví, ale i existence jako takové. Narostla izolace, nuda, strach, agrese a v souvislosti s omezeními také rizikové trávení volného času (pití alkoholu, užívání drog, hraní online hazardních her).

Současné okolnosti nejsou příznivé pro psychickou pohodu, a tak v zemi, kde byl alkohol už tak problematickou oblastí, se tento problém ještě prohloubil. Pití v hospodách se přesunulo do domácího prostředí, kde je skryté, a tímto i často rizikovější. Kontakt s rodinou, přáteli, pracovní návyky či bezpečné trávení volného času, které lidem běžně pomáhají problém se závislostí překonat, najednou nefungovaly. Potřeba pomoci narůstala, běžně dostupné možnosti však byly omezené. Lidé neměli ke službám přístup kvůli nemoci či strachu z nákazy. Psychiatrické nemocnice i jiná zdravotnická zařízení byly často nákazou zasaženy, a tak péče byla buď omezená, nebo byli klienti nuceni vrátit se do domácího prostředí bez odborného řešení jejich situace.

Pracovníci Modrého kříže chtěli na tuto situaci reagovat a nabídnout klientům možnost, jak být v kontaktu. Hledali jsme nové způsoby spolupráce a vytvořili podmínky tak, aby péče o naše klienty nebyla přerušená. Začali jsme pracovat s novými prostředky v online prostoru. Ty mohou využívat klienti, kteří by se k nám z důvodu péče o děti, strachu z nákazy, nemoci či karantény nedostali.

Kromě osobních konzultací tak nyní klientům nabízíme konzultace telefonické nebo videohovory, kde je možné se setkat s pracovníkem face to face (Skype, Google Meet apod.) Nově jsme zprovoznili facebookové stránky pro možnost sdílení zajímavých příspěvků a materiálů a pro zrychlení a usnadnění komunikace s pracovníky poradny. Online prostor otevřel také možnost pokračovat v poskytování terapeutických skupin, které by z důvodu počtu účastníků byly za aktuálních podmínek osobně neuskutečnitelné. Skupina nyní probíhá co dva týdny v online prostředí.

Klienti tyto nové možnost rádi přivítali. My, pracovníci, jsme si zpočátku zvykali na nové prostředí a podmínky, postupně jsme ale byli schopni nastavit vše tak, aby služba mohla dobře probíhat a byla bezpečná.

Pokud se tedy potýkáte se situací, kdy se pití alkoholu, užívání drog či hraní hazardních her dostalo do místa, kdy si nejste jistí, co dál, nebo řešíte tento problém v rodině nebo u blízkého člověka, máte možnost se nám ozvat.

Tým Poradny Modrý kříž Frýdek-Místek je zde pro vás i online. 

 

Monika Červenková, vedoucí poradny