hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Pozor změna výše příspěvku na péči! 

Od července letošního roku výrazně vzrostl příspěvek na péči ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší

částku pak dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby.

 

S účinností od 1. července 2024 činí nová výše příspěvku na péči pro osoby do 18 let věku:

 • ve stupni II (středně těžká závislost) 7 400 Kč,
 • ve stupni III (těžká závislost) 16 100 Kč,
 • ve stupni IV (úplná závislost):
  • 23 000 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48, § 50 až § 52, nebo
  • 27 000 Kč v ostatních případech.

S účinností od 1. července 2024 činí nová výše příspěvku na péči pro osoby starší 18 let věku:

 • ve stupni II (středně těžká závislost) 4 900 Kč,
 • ve stupni III (těžká závislost) 14 800 Kč,
 • ve stupni IV (úplná závislost):
  • 23 000 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb podle § 48 až § 52, nebo
  • 27 000 Kč v ostatních případech.

Příspěvek na péči je určen osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle zákona o sociálních službách. Z poskytnutého příspěvku pak tyto osoby hradí pomoc, kterou jim může dle jejich rozhodnutí poskytovat osoba blízká, asistent sociální péče, registrovaný poskytovatel sociálních služeb, dětský domov, speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR. Příslušnost se určuje dle místa trvalého pobytu žadatele o příspěvek.

 

Více informací lze nalézt v tiskové zprávě vydanou Ministerstvem práce a sociálních věcí.