hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Projekt Housing First Slezské diakonie

Slezská diakonie začala působit na poli sociálního bydlení již v roce 2000, konkrétně v tréninkových bytech, které fungovaly pod Azylovými domy. V rámci doprovodného programu poskytovala jednotlivcům a maminkám s dětmi podporu směřující k osamostatnění a nalezení nového vhodného bydlení. V roce 2016 se Slezská diakonie zapojila do aktivit Platformy pro sociální bydlení a zároveň reagovala na výzvu MPSV a prostřednictvím evropské dotace odstartovala projekt Podpora sociálního začleňování v MSK, který byl realizován v letech 2017 až 2020. Tento projekt byl hodnocen jako velmi úspěšný, více než 122 osobám se podařilo nalézt nové nájemní či podnájemní bydlení, dalších několik desítek bylo podpořeno v různých oblastech vedoucích k udržení stávajícího  bydlení. 

Na tento projekt poté plynule v letech 2020 až 2022 navázal, v oblasti řešení bezdomovectví,  inovativní projekt Housing First, který byl zaměřen na podporu domácností ve městech Frýdek-Místek, Karviná a Třinec. Velmi intenzivní podpora byla poskytována 22 domácnostem, cílovou skupinou byli lidé s duševním onemocněním, a hlavním cílem byla podpora vedoucí k řádnému obývání pronajatých bytů s cílem udržet si bydlení. 

Po skončení tohoto, také velmi úspěšného, projektu, byl v září 2022 spuštěn další projekt Housing First, který plynule navázal na předchozí. Tento projekt bude realizován na území měst do 31. 8. 2025.  V prvotní fázi projektu jsme uskutečnili vstupní dotazník s více než 50 zájemci o bydlení. Nejčastěji zájemci přicházejí z azylových domů či z bydlení, které je nejisté, ať už dobou trvání nájemního vztahu či právním titulem k užívanému bytu. Mnoho zájemců přichází také z ubytoven. Spolupracujeme se sociálními službami, podporu poskytujeme rodinám i jednotlivcům, lidem s duševním onemocněním

V současné chvíli je z těchto zájemců ubytovaných ve Frýdku-Místku 7, velmi úzkou spolupráci jsme navázali se soukromými vlastníky bytů a realitními kancelářemi. Klientům poskytujeme podporu od samotného počátku, tedy již při výběru vhodného bydlení, vyjednávání podmínek spojených s bydlením, podporujeme klienty také v aktivní spolupráci s úřady. Podpora je řízená klientem, tak dlouho, jak klient sám potřebuje. 

Zároveň jsme v tomto projektu nově nastavili podporu koordinátora prevence ztráty bydlení, jehož náplní práce je působit preventivně tak, aby nedocházelo ke ztrátám bydlení u klientů, kteří již bydlí a bydlení si chtějí udržet. Nejčastěji se v této souvislosti setkáváme se zpožděným placením nájemného vlivem výpadku příjmů a vysokými nedoplatky za energie způsobené skokovým nárůstem cen v předchozím roce. Další oblastí je řešení sousedských vztahů a podpora aktivní komunikace s pronajímateli. Služeb podpory koordinátora prevence nyní aktivně využívá 20 klientů. 

Pevně věříme, že tento projekt bude stejně úspěšný, jako byl projekt sociální bydlení s doprovodným programem a již realizovaný projekt Housing First.

O kvalitu poskytované podpory se stará multidisciplinární tým složený z odborníků z oblasti sociální práce a psychologie. Součástí našeho týmu je také peer pracovník, který sám prošel zkušeností s duševním onemocněním.

 

 

Bc. Dita Kendziorová

 

Vedoucí projektu/vedoucí střediska

projekt Housing First Slezská diakonie