hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Projekt Housing First Slezské diakonie byl úspěšný i v dalším období

Projekt Housing First Slezské diakonie je realizován od 1. 9. 2022 ve třech městech, ve Frýdku-Místku, Třinci a Karviné, a to v oblastech zabydlování účastníků, podpoře při bydlení a v neposlední řadě mapování osob v bytové nouzi.

Mezi klienty Housing First patří především osoby, které mají kombinací více faktorů sociálního znevýhodnění, a tudíž potřebují větší míru podpory sociálních pracovníků anebo dalších odborníků, protože jen tak jsou schopny vymanit se ze situace bytové nouze. Může se jednat o kombinaci např. dlouhodobého bezdomovectví, vysokou míru zadluženosti, nezaměstnanost, vážné duševní onemocnění, špatný zdravotní stav, domácí násilí, mnohočetné trauma a snížené komunikační schopnosti. Mezi zájemce o podporu v bydlení spadají také lidé, kteří postrádají sociální podporu jako je pomoc rodiny nebo přátel a nejsou členy žádné komunity. Jedná se nejen o jednotlivce, ale rovněž o rodiny, samoživitele s malými dětmi nebo mladé lidi. V rámci projektu je navázána také spolupráce se soukromými pronajímateli, realitními kancelářemi a městem Frýdek-Místek.

Sociální pracovníci projektu poskytují podporu v oblastech – pomoc s vyhledáním volného bytu na realitním trhu, podpora při nastěhování, podpora plánování a hospodaření v domácnosti, podpora při navazování dobrých sousedských vztahů, kontrola a správa plateb, podpora při hledání zaměstnání, podpora při kontaktu s rodinou a mnohé další. Sociální pracovník je schopen klienta navázat na jiné služby např. dluhová poradna, psychoterapeutická podpora apod.

Projekt podporuje cílovou skupinu ve dvou oblastech a to: Podpora zabydlování a podpory bydlení, a Posílení prevence ztráty bydlení.

Hlavním cílem v rámci podpory bydlení a zabydlování je pomoc klientům nacházející se v bytové nouzi přejít do bydlení a následně si toto bydlení udržet. Zájemci o bydlení přicházejí z pobytových sociálních služeb, nejčastěji z azylových domů, nocleháren, z přelidněného bydlení nebo z ulice. Bydlení je zajištěno ve standardních nájemních bytech a jedná se o samostatné bydlení.

V rámci posílení prevence ztráty bydlení je hlavním cílem včasná intervence, aby nedošlo ke ztrátě bydlení. Včasná intervence zahrnuje kontrolu plateb za nájem bytu, komunikaci se sousedy, pronajímateli, úřady. Cílem včasné intervence je minimalizace rizika ztráty bydlení a snížení počtu osob, který hrozí vystěhování z bytu a zároveň se navýší počet osob, které se dostanou z nevyhovujícího bydlení do bydlení standardního.

Za období realizace projektu Housing First Slezská diakonie, tj. od září 2022 do února 2024, bylo ve Frýdku-Místku podpořeno celkem 36 osob. Do února 2024 se podařilo podpořit ve Frýdku-Místku v zabydlování a v bydlení celkem 9 domácností (s nájemní smlouvou). Dalších 20 klientů bylo v rámci Frýdku-Místku podpořeno v posílení prevence ztráty bydlení, konkrétně se jednalo o 8 mužů a 12 žen.

 

Housing First Slezská diakonie

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_007/0000106