hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Renarkon pořádá Den otevřených dveří

Kontaktní a poradenské centrum Renarkon ve Frýdku-Místku pořádá v úterý 28. 11. 2023 akci Frýdek-Místek – Den otevřených dveří. Součástí programu bude seznámení s provozem centra, možnost testování na infekční nemoci, odborné besedy s pracovníky. Neotřelou nabídkou potom bude akce „perník zdarma“.

Cílem akce je seznámit odbornou i laickou veřejnost s provozem Kontaktního a poradenského centra Renarkonu ve Frýdku-Místku (dále jen „KPCFM“). „Pozváni budou sociální pracovníci magistrátu, spolupracující organizace i široká veřejnost. Mezi lidmi stále kolejí různé mýty a nepravdy o tom, jak takové kontaktní centrum funguje. Nabízíme tímto nevšední příležitost seznámit se s provozem našeho zařízení,“ uvedl vedoucí KPCFM Jiří Walach.

Součástí programu bude seznámení se zákulisím provozu KPCFM, diskuse na téma aktuálních drogových trendů nebo přímá zkušenost s testováním na infekční nemoci. „Akce Perník zdarma může trochu vzbuzovat kontroverzi či pozornost. To samo o sobě ale nemusí být na škodu“ doplnil pracovník centra Jiří Vlček.

Kontaktní a poradenské centrum se nachází na Malém náměstí v Místku a je dlouholetou součástí největší neziskové organizace v oboru závislostí v našem kraji. V současnosti má centrum čtyři stálé zaměstnance. Průměrně navštíví centrum 35 klientů denně.