hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

ROSKA Frýdek-Místek pomáhá již 35 let

Naše organizace sdružuje nemocné postižené roztroušenou sklerózou mozkomíšní.  Toto závažné neurologické onemocnění se nejčastěji projevuje velkou únavou, závratěmi, ztrátou sluchu, zraku, ztrátou citlivosti dolních i horních končetin až úplným ochrnutím.

Pomáháme lidem z Frýdku-Místku a okolí žít s touto zákeřnou a bohužel nevyléčitelnou chorobou. Onemocnění postihuje mladší i starší populaci, věkové rozmezí našich členů je od 30–80 let. Na některých skoro nepoznáte, že mají nějaké postižení, ale patří mezi nás
i vozíčkáři nebo lidé, kteří již ztratili možnost jakéhokoliv pohybu. Léky dnešní doby již dokáží nemoc zpomalit či zastavit, ale ne vyléčit. Proto nemocní aktivně bojují o zachování stávajícího zdravotního stavu pravidelným pohybem a životosprávou.

Organizace ROSKA nabízí svým členům cvičení 2x týdně na Poliklinice v Místku pod vedením vyškolených cvičitelů z našich řad. Pořádáme víkendové pobyty, přednášky, plavání a hlavně 14 denní rekondiční pobyt, který je největším přínosem, protože se svou náplní vyrovná pobytu lázeňskému. Pravidelné setkávání poslední čtvrtek v měsíci v Centru aktivních seniorů nám pomáhá hlavně po psychické stránce, k  předávání zkušeností
a vzájemné podpoře. Věřím, že se nám daří plnit smysl organizace – pomáhat lidem s roztroušenou sklerozou zmírnit důsledky této závažné nemoci a prožít co nejkvalitnější život.

Přeji ROSCE Frýdek-Místek do dalších let hodně zajímavých akcí a pobytů, ale také dostatek sponzorů, bez jejichž finanční podpory bychom nebyli schopni pomáhat lidem s roztroušenou sklerózou v boji s touto nevyléčitelnou nemocí.

Velmi proto děkujeme městu Frýdek-Místek, nadaci OKD a  Lenzingu Biocel Paskov, díky nímž jsme naše akce v letošním roce mohli uskutečnit.

 

Helena Nováková, předsedkyně ROSKY F-M