hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním se městě Frýdku-Místku na období 2021-2027 byla schválena

Zastupitelstvo města Frýdku-Místku na jeho 15. zasedání konaném dne 16. června 2021 schválilo Strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním ve městě Frýdku-Místku na období 2021-2027, která strukturuje a systematicky vymezuje protidrogovou politiku na území statutárního města Frýdku-Místku včetně správního obvodu obce s rozšířenou působností.

Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním ve městě Frýdku-Místku na období 2021-2027 popisuje drogovou problematiku ve městě, zahrnuje vyhodnocení předchozí Strategie protidrogové politiky města Frýdku-Místku na období 2015-2020, vymezuje klíčové subjekty, systém koordinace a služby podílející se na realizaci protidrogové politiky ve městě a definuje prioritní oblasti protidrogové politiky, a to prevence rizikového a závislostního chování, dostupnost služeb a aktivit pro osoby závislé nebo ohrožené závislostí, minimalizace rizik souvisejících s užíváním návykových látek, koordinace a spolupráce subjektů participujících v protidrogové oblasti a snižování dostupnosti návykových látek.

Strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním ve městě Frýdku-Místku na období 2021-2027 je dostupná na internetových stránkách Magistrátu města Frýdek-Místek, záložka Odbor sociálních služeb, sekce Dokumenty.

(https://www.frydekmistek.cz/prilohy/TiskopisyPokyny/873/1624516791_strategie_prevence_a_snizovani_skod_spojenych_se_zavislostnim_chovanim_ve_meste_frydku_mistku_na_obdobi_2021_2027.pdf).

V tištěné podobě je k dispozici u protidrogové koordinátorky města Frýdku-Místku, Mgr. Petry Novákové, MBA, odbor sociálních služeb Magistrátu města Frýdku-Místku, Radniční 1149, 738 01 Frýdek-Místek, kancelář č. 205.