hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Terapeutická komunita EXIT se představuje

Rádi bychom Vás seznámili s terapeutickou komunitou pro mladistvé, která sídlí v Komorní Lhotce a je jednou ze sociálních služeb Slezské diakonie. Jedná se o pobytové zařízení, kde pomáháme chlapcům a dívkám ve věku 14–19 let v jejich boji s vlastní závislostí. Může se jednat jak o závislost na návykových látkách, tak i o patologické hráčství. Celková kapacita je 12 klientů, o které se stará nepřetržitě tým odborníků – sociálních pracovníků, pracovních terapeutů, pravidelně k nám dojíždí zdravotní sestra
a externě spolupracujeme s psychiatry, psychology i adiktology s dlouholetou zkušeností v oblasti drogových závislostí.

Léčba je nastavena na 3 měsíce s možností prodloužení až na 6 měsíců, ke klientům přistupujeme individuálně a respektujeme specifické potřeby každého z nich. Během léčby klient prochází strukturovaným programem, který je převážně tvořen skupinovými aktivitami s důrazem na skupinovou dynamiku. Zároveň má každý klient svého „garanta“, což je pracovník, který provází klienta celou léčbou v rámci individuální práce.

Jistě vás napadá otázka „A co škola?“. Ano, i s tímto se setkáváme – v týmu máme pedagogického pracovníka, který komunikuje se školou i zákonným zástupcem tak, abychom umožnili klientům – žákům/studentům/učňům – pokračovat ve školní docházce i během léčby, a to prostřednictvím distanční výuky.

Těm, kteří již ve vzdělávání nepokračují, pomáháme zvýšit jejich schopnost uplatnění na pracovním trhu – v rámci workshopů je např. připravujeme na pracovní pohovor, pomáháme vyřídit formality na úřadu práce apod. Díky pracovní terapii si mohou osvojit, zlepšit nebo rozšířit své manuální dovednosti.

Cílem naší práce je naučit klienty, jak zvládat krizové situace spojené s jejich závislostí – co dělat, když se dostaví chuť na drogu, co tyto chutě vlastně spouští a jak se tomu vyhnout, zkrátka vše, co potřebují k úspěšné abstinenci. S tím souvisí i změna dosavadního životního stylu, který není pro další fungování žádoucí. V tomto ohledu spolupracujeme s rodinou klienta, snažíme se o rozšíření a upevnění jeho „záchranné sítě“, která mu bude oporou po ukončení léčby.

Přijímáme klienty z celé České republiky, aktuálně je naše kapacita ještě volná. Pobyt je zpoplatněný dle aktuálního sazebníku úhrad. Ten najdete na našich FB stránkách (Terapeutická komunita EXIT) nebo na www.exitkomunita.cz, spolu s dalšími informacemi o tom, jakým způsobem probíhá jednání, které dokumenty jsou potřebné pro nástup klienta, a jak to u nás vypadá. Také nás můžete telefonicky kontaktovat na čísle 739 525 246, rádi vás uslyšíme a zodpovíme vaše dotazy.

Příjemný advent přeje tým TK EXIT

 

Autor: Iva Marszalková