hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Poradna rané péče EUNIKA připravuje teraputický pobyt pro rodiny s dětmi

Posláním Rané péče Slezské diakonie EUNIKA Karviná je podpora rodin s dětmi
se zdravotním postižením, či s potížemi ve vývoji od jejich narození do dovršení sedmi let. Svou podporu raná péče nabízí rodinám prostřednictvím celé řady činností. Mezi těmito činnostmi si uživatelé vybírají podle jejich specifických potřeb a zájmů. Za několik let, kdy je služba rodinám nabízena, se ukázalo, že velké přízni se těší zejména vzájemná setkání rodin, účast na kurzech s odbornými lektory a v neposlední řadě terapeutické pobyty pro rodiny. Také v letošním roce připravuje Poradna rané péče EUNIKA pobyt financovaný z projektu Podporujeme hrdinství, které nejde vidět II., číslo projektu:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0009431 jehož realizátorem je Moravskoslezský kraj prostřednictvím společnosti EDUCO CENTRUM s.r.o. Pobyt se bude konat v podhůří slezských hor. Tým Poradny rané péče EUNIKA věří, že si i letos rodiny s dětmi budou moci odpočinout a načerpat nové síly. Společně s rodinami doufáme, že se nepříznivá situace v rámci České republiky zlepší a nákaza covid-19 ustoupí. V návaznosti na to se uvolní opatření stanovená Vládou ČR a terapeutický pobyt bude možné uskutečnit. „Myslete pozitivně s námi (o: “

Tým Poradny rané péče EUNIKA Karviná