uvod_1.jpg

Terénní odlehčovací služba v časech (po)covidu

Terénní odlehčovací služba je jednou z našich terénních služeb péče. Tato služba pomáhá pečujícím osobám získat čas pro odpočinek či řešení vlastních záležitostí, jako např. návštěva lékaře, úřadu, apod., s vědomím, že je jeho blízký v dobrých rukou a je o něj kvalitně postaráno. O tom, jak to ve službě vypadá nyní, po ročním boji se zákeřným virem, jsme si popovídali s vedoucí služby Kateřinou Göttlicherovou a pracovnicemi Danou Grygovou a Janou Zahradníkovou.

·         Jak se za poslední rok proměnila Terénní odlehčovací služba (TOS)?

Máme registrovanou kapacitu na 3 uživatele v jednom okamžiku, to znamená, že se rozrostl náš tým, a jsme schopni vypomoci více lidem. V průběhu roku se měnila také různá hygienická opatření a postupy, jinak vše fungovalo na jaře a jinak pak od podzimu a na to jsme museli reagovat. Dá se taky říci, že se dostáváme více do povědomí lidí. Díky tomu, že jsme měli možnost nakoupit pomůcky k aktivizačním činnostem, jsme zase o něco flexibilnější v nabídce činností pro klienty.

·          Lidé nyní nemohou cestovat, opouštět domov, ale na nedostatek klientů si nestěžujete, čím to? Změnila se nějak klientela, nebo její preference?

Více se na nás obracejí lidé po propuštění z nemocnice, kdy došlo ke zhoršení zdravotního stavu a rodina potřebuje poradit, pomoci. Stejně tak nás pečující využívají v době, kdy oni sami potřebují vyřešit své zdravotní problémy. Tato doba je náročná i pro pečující, jsou více unavenější a hledají různé možnosti pomoci.

·         A co TOS a Covid-19? Celý Váš malý tým si nemocí prošel. Jak vás to poznamenalo? 

Když jsme si nemocí procházeli my, měli jsme pochopení od pečujících i klientů a při péči o klienty nám pomohla hodně naše dohodářka. Po uzdravení jsme zase mohli my na oplátku působit u klientů, kteří Covidem onemocněli.

·         Změnil se nějak Váš přístup ke klientům? I s ohledem na to, že odhalit tuto nemoc v terénu je složitější než v pobytových službách.

Uvědomujeme si, jak velké riziko neseme, můžeme nakazit sebe, ale i jiné klienty. Mluvíme o tomto riziku s klienty i zájemci více než předtím, dodržujeme všechna požadovaná hygienická opatření. Obezřetnost je více než na místě. Někteří klienti  mají z tohoto onemocnění strach a my se je snažíme uklidnit, jsme schopni poradit i při prvních příznacích.

·         Vnímáte nějaké změny naopak u klientů?

Je to různé, někdo se začíná více bát onemocnění, jiní zase nabývají odvahy, že to půjde k lepšímu a jsou ochotni podstoupit i riziko toho, že si objednají naše služby s vědomí, že chodíme k různým uživatelům. U mnoha pečujících pozorujeme zlepšení pečovatelské práce, což je pozitivní. Rádi ukážeme, jak se o blízké lépe starat a rodiny jsou pak velmi vděčné za tuto pomoc.

Mgr. Martin Hořínek, MBA, ředitel

 


zpět