hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Tichá linka nově také na Magistrátu města Frýdek-Místek

Magistrát města Frýdku-Místku se v průběhu letních prázdnin připojil k dalším úřadům a organizacím, které nabízejí svým klientům možnost využití služby tzv. Tiché linky a stal se tak partnerem pro osoby se sluchovým postižením.

Cílem této služby je pomáhat v komunikaci mezi neslyšícím a úředníkem při vyřizování různých úředních záležitostí přímo v budově magistrátu. Kontaktní místa pro tuto službu jsou na odboru sociálních služeb ve Frýdku na ul. Radniční 1149 a také na odboru sociální péče v Místku na ul. Politických obětí 2478. Budova i kontaktní kancelář je vždy označena růžovou nálepkou se sluchátkem, kde je k dispozici tablet s instalovanou aplikací „Tichá linka“. Aplikace umožňuje dvě možnosti online komunikace pro neslyšící, a to formu tlumočení nebo přepisu mluvené řeči. Klient si může vybrat vhodnou službu dle svých potřeb. Pokud užívá znakový jazyk, zvolí si online tlumočení a spojí se s tlumočníkem video hovorem. Pokud upřednostňuje psanou češtinu, využije služby přepisu a spojí se s přepisovatelem přes textové okno. Aplikace je velice intuitivní, ale i přes to jsou klientům k dispozici neziskovou organizací proškolení zaměstnanci úřadu k užívání této aplikace.

Klient se může osobně obrátit na kontaktní místa a poté jej pracovník doprovodí na příslušný odbor a zajistí spojení se službou. Klient může také navštívit jakékoliv pracoviště úřadu
a úředníci sami kontaktují proškoleného pracovníka odboru sociální péče či odboru sociálních věcí, který se s tabletem dostaví za nimi. Služba je občanům samozřejmě nabízena zcela zdarma.

Projekt Tichá linka zajišťuje nezisková organizace Tichý svět o.p.s., která pomáhá osobám se sluchovým postižením v jakékoliv životní situaci. Ať už se jedná o vyřizování sociálních dávek a příspěvků, invalidních důchodů a průkazů ZTP. Někteří klienti využívají také možnosti poradenství ohledně dluhové problematiky, či možnost využít právní poradnu. Organizace se dále věnuje nácviku sociálních dovedností a rozvoji znalostí, které pomohou klientům v běžném životě.