hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Tříkrálová sbírka opět klepe na dveře

Se začátkem roku se již tradičně pojí, mimo jiné, i největší sbírková akce v České republice, kterou je Tříkrálová sbírka. „Mezi 1. a 15. lednem 2023 vyjdou koledníci do ulic, jak jsme tomu byli před covidem zvyklí. Máme pro ně již připraveny pokladničky, drobné dárečky a potřebné vybavení.“ líčí Silvie Vojkovská, koordinátorka sbírky v Charitě Frýdek-Místek. Mimo to budou ve městě rozmístěné statické pokladničky, pro případ, že by tříkráloví koledníci někam nedošli a lidé chtěli do sbírky přispět. „Seznam míst, kde budou pokladničky ve městě rozmístěny, bude na začátku ledna vyvěšen na našich webových stránkách. Do konce ledna 2023 pak bude možné podpořit Charitu Frýdek-Místek také bezhotovostními platbami prostřednictvím sbírkového účtu s naším VS nebo využitím platební brány na webu trikralovasbirka.cz.“, dodává koordinátorka Tříkrálové sbírky.

Ve Frýdku-Místku jsou s touto sbírkou již tradičně spojeny i některé akce. V sobotu 7.ledna se uskuteční tradiční Tříkrálový průvod, který pořádá místecká farnost. Symbolickou tečkou za Tříkrálovou sbírkou pak bude koncert frýdeckých a místeckých schol, který se uskuteční 15. ledna 2023. Podrobnosti o obou akcích budou zveřejněny na webových stránkách Charity a farností Frýdek a Místek.

„Tříkrálová sbírka je symbolickým mostem mezi Vánocemi a Novým rokem, přenáší radost a požehnání z vánočních svátků do začínajícího roku. Není to jen finanční sbírka na podporu charitního díla, je to vytváření společenství, předávání radosti, vzájemnosti, setkávání. Moc děkujeme všem, kdo se do sbírky zapojují, ať již jako dárci, nebo na straně koledníků a organizátorů. Konec konců koledníkem, jedním z králů, se může stát každý z nás. Koledníky stále hledáme.“ uzavírá ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek. Zájemci o koledování se mohou pro více infromací obrátit na koodinátorku Tříkrálové sbírky, Silvii Vojkovskou, na tel. 733 741 564 nebo prostřednictvím e-mailu silvie.vojkovska@charitafm.cz.

Charita Frýdek-Místek

 

Charita_Tříkrálová_sbírka_leták.png