hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Volná kapacita osobní asistence

Centrum pro zdravotně postižené o.p.s., detašované pracoviště Frýdek-Místek, poskytuje terénní službu osobní asistence osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Momentálně se nám částečně uvolnila kapacita pro nové klienty. Osobní asistenci jsme schopni zajistit od pondělí do neděle, v časech 7:00 do 20:00 s ohledem na aktuální volnou kapacitu.

 

Bližší informace o osobní asistenci získáte na našich stránkách www.czp-msk.cz nebo tel. +420 558 431 889 či emailu czp.fm@czp-msk.cz.