hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Volná kapacita služby Osobní asistence Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje ve Frýdku-Místku

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., je obecně prospěšnou společností, která byla založena podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech. Naše organizace realizuje své poslání a cíle prostřednictvím sítě pěti detašovaných pracovišť. V rámci své činnosti na detašovaném pracovišti ve Frýdku-Místku zajištujeme služby ve prospěch osob se zdravotním postižením a seniorům. Jedná se o osobní asistenci, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek, a dluhové poradenství. Naše služby se nám dařilo i přes situaci kolem pandemie covid-19 provozovat bez přerušení.

V současné době se nám uvolnila kapacita osobní asistence. Osobní asistence je určena osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu vysokého věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a je určena osobám od šesti let věku. Více informací o službě osobní asistence získáte na stránkách naší organizace www.czp-msk.cz. V případě zájmu o službu osobní asistence nás neváhejte kontaktovat na tel. 558 431 889, 774 993 214, nebo prostřednictvím e-mailu czp.fm@czp-msk.cz.

Gabriela Wittichová, sociální pracovnice