hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Vzdělávání v Přístavu

V roce 2023 se služba Domov Přístav Frýdek-Místek zaměřila na získání a prohloubení dovedností a kompetencí při práci s uživateli s duální diagnózou a atypickými projevy chování.

V průběhu roku prošel tým pracovníků přímé péče odborným vzděláváním a zároveň se pravidelně setkával v rámci odborných konzultací s psychologem a adiktologem, a to formou případových prací.

Cílem aktivit projektu bylo podpořit pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a zdravotní sestry při hledání cest, jak lépe pracovat s uživatelem, kdy aktuální nastavení a podpora z důvodu atypického chování nebo duševního onemocnění ovlivněného závislostí uživatele selhává a je důležité nastavit vysoce individuální přístup a nastavení služby. Realizací projektu chceme předcházet zhoršování zdravotního stavu, nepřiměřené medikaci či hospitalizaci uživatele a podpořit u uživatele proces zotavení.

Celý projekt jsme mohli realizovat díky finanční podpoře Moravskoslezský kraj ve výši 100 000 Kč, a to z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2023 v rámci dotačního titulu KSS 5/23.

Bc. Zuzana Macháčková

 

Přístav_foto1.png  Přístav_foto2.jpg  Přístav_foto3.jpg