hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Žirafa-Integrované centrum Frýdek-Místek, p. o., hledá sociálního pracovníka

Jsme zařízení sociálních služeb, které provozuje tři sociální služby pro osoby s mentálním postižením převážně v dospělém věku. Provozujeme denní stacionář, chráněné bydlení a odlehčovací službu

 

Nabízíme:

 • Práci sociálního pracovníka na správě organizace ulice Fibichova 469, Místek
 • Ranní služby pondělí až pátek
 • Benefity – stravenky, příspěvky z FKSP na rekreaci a jiné výhody
 • Smysluplnou práci
 • Zařazení do 10 platové třídy (Výše platu se vypočítává dle nařízení vlády č. 531/2021 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Sociální pracovník vykonává v organizaci tyto odborné činnosti:

 • Analytickou, koncepční a metodickou činnost v individuální a skupinové sociální práci v zařízení sociálních služeb pro všechny tři poskytované služby: chráněné bydlení, denní stacionáře a odlehčovací služby
 • Koncepční činnost sociální práce v organizaci
 • Poskytuje odbornou sociálně-právní pomoc osobám s mentálním postižením, jejich rodinám a opatrovníkům, poskytování základního sociálního poradenství
 • Provádí dílčí odborné sociální práce včetně zajišťování standardní dokumentace sociální práce v organizaci
 • Vytváří podmínky pro zapojení klientů do společenského procesu za účelem sociálního začlenění i mimo rámec zařízení sociálních služeb
 • Jedná se zájemci o sociální službu
 • Provádí výpočty úhrad za poskytovanou sociální službu
 • Komunikuje se zástupci přilehlých obcí a měst, z nichž jejich občané využívají naše sociální služby
 • Vytváří podmínky pro naplňování standardů kvality poskytovaných služeb dle zákona o sociálních službách

 

Jaké vzdělání a všeobecné předpoklady požadujeme:

 • Dle § 110 zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. (Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je a) vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, b) vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu.)
 • Minimální praxi v sociální oblasti 2 roky
 • Svéprávnost, bezúhonnost a zdravotní způsobilost
 • Znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Uživatelská znalost práce s PC – Word, Outlook, práce s internetem

 

Koho hledáme:

 • hledáme sociálního pracovníka s přijímajícím přístupem k lidem, empatickým porozuměním, který má elán a chuť pracovat také se studenty, dobrovolníky a spolupracovat s pracovníky v přímé péči, je zodpovědný, organizačně schopný s pozitivním myšlením.  

 

V případě Vašeho zájmu zašlete na email: n.hamplova@zirafafm.cz  svůj strukturovaný životopis s uvedením předešlých pracovních zkušeností,  motivační dopis, aktuální emailovou adresu a telefonní kontakt, abychom Vás mohli pozvat k výběrovému řízení.