hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

ŽIRAFA-INTEGROVANÉ CENTRUM  FRÝDEK-MÍSTEK, p. o., HLEDÁ SPRÁVCE/SPRÁVKYNI MAJETKU

Jsme zařízení sociálních služeb, které provozuje tři sociální služby pro osoby s mentálním postižením převážně v dospělém věku. Jsme příspěvkovou organizací města a spravujeme dvě budovy města Frýdek-Místek.

NABÍZÍME:

 • Práci referenta/referentky správy majetku na správě organizace ulice Fibichova 469, Místek
 • Ranní služby pondělí až pátek, vlastní kancelář
 • Benefity – stravenky, příspěvky z FKSP na rekreaci a jiné výhody
 • Smysluplnou práci
 • Zařazení do 9 až 10 platové třídy dle dosaženého vzdělání, dosavadních zkušeností (výše platu se vypočítává dle nařízení vlády č. 531/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1)

REFERENT/REFERENTKA SPRÁVY MAJETKU VYKONÁVÁ V ORGANIZACI TYTO ODBORNÉ ČINNOSTI:

 • Sestavování plánů majetkové správy podle propočtů, sumarizací, výsledků inventur
 • a potřeb organizace.
 • Organizace výběrových řízení pro akce provozního charakteru při správě majetku
 • Spolupracuje s odbory magistrátu města Frýdek-Místek- odbor veřejných zakázek, investiční odbor, správy majetku a další.
 • Příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek.
 • Vyřizování požadavků na pořízení, opravy a údržbu majetku podle druhu, kontrola položek a fakturovaných částek za pořízený majetek. Úplná a podrobná operativní evidence majetku, provádění kontrol s účetní evidencí tohoto majetku, vedení průkazné agendy včetně opatření provedených při zajištění nežádoucího stavu.
 • Ve spolupráci s dodavatelem zajišťování chodu a správné funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat, správa databází ve víceuživatelských počítačových systémech zajišťování správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí. Monitorování a diagnostika sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě. Zajišťování bezpečnosti dat. Koordinace servisu, údržby a správy databáze.
 • Komplexní zajišťování metodických, organizačních, řídících a kontrolních činností v oblasti bezpečnosti a zdravotní nezávadnosti pracovního a životního prostředí.
 • Stanovování a komplexní zajišťování systému požární ochrany včetně přípravy požárních řádů.
 • Prostřednictvím registru smluv uveřejňuje soukromoprávní smlouvy a smlouvy
  o poskytnutí dotace.
 • Ve spolupráci s dodavatelem- definuje, řídí a kontroluje činnosti organizace s dopadem na ochranu osobních údajů.

JAKÉ VZDĚLÁNÍ A VŠEOBECNÉ PŘEDPOKLADY POŽADUJEME:

 • Bakalářský studijní program v oblasti stavebnictví nebo úplné střední odborné vzdělání v oblasti ekonomiky a podnikání.
 • ŘP na osobní automobil nutný.
 • Minimální praxi v dané pozici 2 roky.
 • Svéprávnost, bezúhonnost a zdravotní způsobilost.
 • Znalost práce s PC – Word, Outlook, Excel, práce s internetem.
 • Znalost aplikace Fenix, Pečovatelská služba, Power Care výhodou.

KOHO HLEDÁME

 • Hledáme správce/správkyni majetku, který je zodpovědný, organizačně schopný
  s pozitivním myšlením, je aktivní k řešení problémů a umí komunikovat.

V případě Vašeho zájmu zašlete na email: n.hamplova@zirafafm.cz  svůj strukturovaný životopis s uvedením předešlých pracovních zkušeností,  motivační dopis, aktuální emailovou adresu a telefonní kontakt, abychom Vás mohli pozvat k výběrovému řízení.

 

Mgr. Natálie Hamplová

ředitelka

 

ŽIRAFA-Integrované centrum Frýdek-Místek, p.o.

Fibichova 469, 738 01 Frýdek-Místek

tel: 558431563, 604601398

www.zirafafm.cz