hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Hospic hledá lékaře

Hospic Frýdek-Místek, p. o., přijme lékaře na částečný úvazek

Požadované kvalifikační předpoklady: odborná způsobilost či specializace v oboru, který má základní kmen interní, neurologický, chirurgický, ortopedický, urologický, anesteziologický, všeobecné praktické lékařství, otorinolaryngologický, oftalmologický, nebo odbornou způsobilost v oboru paliativní medicína, medicína dlouhodobé péče, onkologie nebo algeziologie.

Osobní předpoklady: empatické chování, morální a občanská bezúhonnost, korektní jednání a vystupování, administrativní dovednosti, uživatelská práce s počítačem, laskavý přístup 
k pacientům, samostatnost, schopnost sociálního kontaktu, zodpovědný přístup k práci.

Požadované doklady: strukturovaný životopis, kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce.

Požadované doklady můžete předat osobně v recepci Hospice nebo zaslat na adresu Hospic Frýdek-Místek, p. o., I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek, 738 01, nebo e-mailovou adresu recepce@hospicfm.cz,  a do předmětu prosím uveďte „lékař“.

 

Odkazy:

Pracovní příležitosti - Hospic Frýdek-Místek (hospicfm.cz)

Lékař v Frýdek-Místek ve společnosti Hospic Frýdek - Místek, p.o. | Facebook

 


zpět