hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
Hospicová paliativní péče


Sociální služba

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby v terminálním stadiu onemocnění

Věková skupina

bez omezení

Adresa zařízení

I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek

Hospicová péče je poskytována lidem v terminálním stadiu onemocnění, u nichž není možná léčba vedoucí k uzdravení, ale je možné paliativní péčí zmírnit důsledky onemocnění. Odbornou péči zajišťuje multidisciplinární tým z oblasti medicínské, ošetřovatelské, sociální, psychologické a na přání klienta
i duchovní.
Kapacita: 27 lůžek

více

Charita Frýdek-Místek
Charitní odlehčovací služba


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením

Věková skupina

od 45 let

Adresa zařízení

Mariánské náměstí 1288, Frýdek-Místek

Charitní odlehčovací služba je pobytové zařízení pro osoby starší 45 let, o které pečují jejich blízcí nebo rodinní příslušníci v domácím prostředí. Hlavním cílem služby je zajistit veškeré klientovy potřeby, podporovat jeho návyky a zvyklosti tak, aby pečující osoba získala čas pro odpočinek nebo řešení svých osobních záležitostí. Klient může službu využívat až po dobu tří měsíců s možností opakování během kalendářního roku. Ve výjimečných případech může být tato doba prodloužena o 1 měsíc.
Kapacita služby je 12 lůžek. Služba je placená.

více

Charita Frýdek-Místek
Charitní pečovatelská služba


Sociální služba

pečovatelská služba

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

senioři – lidé starší 65 let, dospělé osoby se zdravotním postižením od 19–64 let, chronicky nemocní od 19–64 let

Adresa zařízení

Beskydská 124, Frýdek-Místek

Pomoc Charitní pečovatelské služby je určena starším nebo nemocným osobám se sníženou soběstačností, které by rády zůstaly v domácím prostředí, avšak bez pomoci druhé osoby se o sebe a svou domácnost nedokáží plně postarat. Charitní pečovatelská služba svým klientům pomáhá nejen s péčí o sebe sama, ale také se zajištěním chodu domácnosti.

více

Charita Frýdek-Místek
Charitní týdenní stacionář


Sociální služba

týdenní stacionáře

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 55 let

Adresa zařízení

Mariánské náměstí 1287, Frýdek-Místek

Charitní týdenní stacionář poskytuje péči seniorům, kteří potřebují pravidelnou pomoc blízké osoby a během pracovního týdne nemohou sami trávit čas v domácím prostředí. Od pondělí do pátku jsou klienti v Charitním týdenním stacionáři, kde je jim poskytnuta veškerá potřebná péče vycházející z jejich individuálních potřeb, a zároveň jsou podporováni v aktivním trávení volného času a zapojeni do společenského dění. O víkendu či svátcích pak v péči pokračuje klientova rodina v domácím prostředí.
Kapacita služby jsou 3 lůžka. Služba je placená.

více

III. dům - čistá emoce s.r.o.
III. dům - čistá emoce s.r.o.


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři, osoby zdravotně postižené

Věková skupina

Adresa zařízení

Železniční II 235, Staré Město

Organizace zajišťuje služby v domácnosti seniorů a zdravotně hendikepovaných osob, na které již tito lidé nestačí, např. úklidy, generální úklidy, čištění koberců a sedaček, mytí oken. Také zajišťuje práce na zahradě, např. kosení trávy, stříhání keřů a živých plotů; na přání čistí a upravuje hroby a další činnosti.

více

Kluby seniorů statutárního města Frýdek-Místek
KLUBY SENIORŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA FRÝDEK-MÍSTEK


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Radniční 1148, Frýdek-Místek

E-mail


Zájmová a kulturní činnost – tematické přednášky, besedy, osvěta, zájezdy, návštěva divadelních představení, kulturní vystoupení, exkurze, vlastivědné procházky, stolní hry, ruční práce, rehabilitační tělocvik, trénink paměti, základní sociální poradenství, pravidelná setkávání u kávy a čaje. Aktivity jsou aktivně organizovány v jedenácti stálých klubech seniorů, včetně přilehlých integrovaných částí města.

Klub seniorů 1. máje
Místek-Riviéra, ul. 1. máje 2318
pondělí, středa: 14.00–17.00 hod.

Klub seniorů Sadová
Frýdek, ul. Sadová 604, dům zvláštního určení
pondělí, čtvrtek: 13.00–16.00 hod.

Klub seniorů Zámecká
Frýdek, ul. Zámecká 55, dům zvláštního určení
úterý: 13.00–17.00 hod.

Klub seniorů 17. listopadu
Místek, ul. 17. listopadu 146,
dům zvláštního určení
pondělí: 13.00–17.00 hod.
středa: 13.00–16.00 hod.

Klub seniorů Malý Koloredov
Místek, ul. Malý Koloredov 811
pondělí: 13.00–17.00 hod.
středa: 14.00–16.00 hod. /dle zájmu/
první čtvrtek v měsíci: 13.00–17.00 hod.

Klub seniorů Lískovec
Kulturní dům Lískovec
středa: 14.00–17.00 hod.

Klub seniorů Chlebovice
Chlebovice, budova Fojtství
čtvrtek: 14.00–17.00 hod.

Klub seniorů Zelinkovice
bývalý Minimotorest v Zelinkovicích
první středa v měsíci: 16.00–19.00 hod.

Klub seniorů Skalice
Kulturní dům Skalice
poslední úterý v měsíci: 14.00 –18.00 hod

Klub seniorů Charita
Místek, F. Čejky 450 (Katolický lidový dům)
středa: 13.00–17.00 hod.

Klub seniorů Lískovecká
Frýdek, Lískovecká 86(Penzion pro seniory Frýdek-Místek, p. o.)
středa: 14.00–18.00 hod.

více

Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o.
Komplexní domácí zdravotní péče Šebestová, s. r. o.


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

V. Nezvala 604, Frýdek-Místek
(Provozovna: J. Čapka 721, Frýdek-Místek)

Zdravotnické zařízení, jehož hlavním cílem je poskytování komplexní zdravotní péče zaměřené na seniory, těhotné a ženy po porodu a klienty postižené lymfedémem. Péči poskytují zdravotní sestry s dlouholetou praxí u pacientů a porodní asistentky. Zařízení provozuje také půjčovnu zdravotních a kompenzačních pomůcek a přístrojů.

více

Léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium Frýdek-Místek, s. r. o.
Léčebna dlouhodobě nemocných Gaudium Frýdek-Místek, s. r. o.


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

Cílová skupina

Věková skupina

Adresa zařízení

Revoluční 1282, Frýdek-Místek

Léčebna Gaudium, s. r. o., je nestátní zdravotnické zařízení s celodenní ošetřovatelskou péčí – pacientům zajišťuje komplexní ošetřovatelskou lůžkovou péči podle zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Poskytované zdravotní a ošetřovatelské služby jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.
Kapacita: 60 lůžek

více

Andělé Stromu života p. s.
Mobilní hospic Strom života - Mobilní hospicová péče


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

Osoby v terminálním stadiu onemocnění

Věková skupina

Bez omezení věku

Adresa zařízení

Kostelní 71/37, Nový Jičín

Poskytuje zdravotní a lékařskou péči dle nejnovějších poznatků paliativní medicíny nevyléčitelně nemocným, u kterých medicína vyčerpala možnosti léčby vedoucí k uzdravení.
Domácí hospic slouží lidem, kteří si přejí prožít závěr svého života v domácím prostředí a mají blízké osoby, které jsou ochotny vytvořit pro své blízké základní zázemí a dát jim běžnou laickou péči. Odborný zdravotní servis je pro pacienty přijaté do domácí hospicové péče dostupný ke konzultacím a pohotovostním výjezdům 24 hodin, 7 dní v týdnu pro již přijaté pacienty. Cílem je postarat se o pacienta a jeho blízké komplexně a dle individuálních potřeb. Nabízené služby:
- Pravidelná návštěvu zdravotní sestry a lékaře
- Mírnění a eliminaci bolesti a jiných symptomů nemoci
- Zajištění všech léčiv přijatému pacientovi
- Praktický nácvik a edukaci rodiny v péči o pacienta individuálně dle jeho potřeb
- Pomoc s vysvětlením textu lékařských zpráv a porozuměním zdravotního stavu
- Zapůjčení nezbytných zdravotnických a kompenzačních pomůcek
- Provedení vyšetření/zákroku s využitím ultrazvukového přístroje.
- Doprovázení při umírání
Veškeré výkony a činnosti zdravotní části Mobilního hospice jsou poskytovány pacientům zdarma a neobsahují žádné skryté poplatky.

více

HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
Odlehčovací služby


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postižením, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 65 let

Adresa zařízení

I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek

Odlehčovací služby jsou určeny zletilým osobám s vysokou mírou závislosti na jiné osobě v oblasti základních životních potřeb a dovedností, s pohybovými problémy, převážně imobilním nebo částečně mobilním, ve stabilizovaném zdravotním stavu, o něž je jinak pečováno osobou blízkou.
Kapacita: 8 lůžek

více

1234 

Všechny aktuality