hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Slezská diakonie
Sociální asistence Frýdek-Místek


Sociální služba

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

rodiny s dítětem

Věková skupina

od 0–64 let

Adresa zařízení

Palackého 129, Frýdek-Místek

SOCIÁLNÍ ASISTENCE Frýdek-Místek se zaměřuje na poskytování sociálně aktivizačních služeb rodinám s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci spojené např. se ztrátou bydlení či zaměstnání, dluhovou pastí, exekucemi, potížemi při výchově dětí, rizikem odebrání dítěte z rodiny apod. Cílem služby je podpořit rodiny v získání a v rozvoji dovedností nezbytných k samostatnému řešení a zvládání každodenních životních situací a vytváření vhodného prostředí pro zdravý tělesný, psychický a sociální vývoj nezletilých dětí. Velká část aktivit je realizována terénní formou, tj. v přirozeném prostředí rodiny, nejčastěji v domácnosti. Práce s rodinami probíhá dlouhodobě, od 6 do 24 měsíců, a to s ohledem na závažnost potíží, které konkrétní rodina řeší. Aktivní spolupráce rodiny při řešení vlastní nepříznivé situace je nezbytnou podmínkou vzájemné spolupráce.

více

RENARKON, o. p. s.
Terénní program Frýdecko-Místecko


Sociální služba

terénní programy

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková skupina

od 15 let věku

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek

Služba je určena lidem užívajícím návykové látky, experimentujícím,pravidelným uživatelům, závislým na drogách a jejich blízkým. Posláním služby aktivní vyhledávání a kontaktování osob ohrožených na drogách a patologickým hráčstvím v jejich přirozeném prostření, snižování zdravotních a sociálních rizik spojených s užíváním drog a ochrana veřejnosti před negativními dopady spojených s jejich stylem života.

více

123 

Všechny aktuality