hero.jpg
Osoby se zdravotním postižením

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Děti, mládež a rodina

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit
Osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené

Lorem ipsum dolor, sit amet consectetur adipisicing elit. Quis, tempore?

Zobrazit

Charita Frýdek-Místek
Salvia – domácí zdravotní péče


Sociální služba

zdravotní péče

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

Věková skupina

od 18 let

Adresa zařízení

Malý Koloredov 811, Frýdek-Místek
73801

Domácí zdravotní péče Salvia zajišťuje zdravotní péči klientům v jejich domácím prostředí. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, a to na základě doporučení praktického lékaře, případně lékaře propouštějícího ze zdravotnického zařízení. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění. Kromě základních služeb (odběru biologického materiálu, aplikací injekcí, infůzí, převazů ran, ošetření stomiků, diabetiků, ošetřovatelské rehabilitace aj.) poskytuje také paliativní hospicovou péči.

více

Seniorpoint Frýdek-Místek
Seniorpoint Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Anenská 2477, Frýdek-Místek (Centrum aktivních seniorů)

Poskytuje informace a služby seniorům z následujících oblastí: poskytování informačních materiálů, právní poradenství (osobní právní poradna na objednání), poradenství v oblasti spotřebitelských nákupů, základní poradenství, informace o volnočasových aktivitách, přístup na internet, občerstvení a sociální zázemí, seniorům nad 65 let poskytuje bezplatně hlásiče požárů a detektory CO, poskytování obálky do ledničky, vydávání SeniorPasu, vydávání Karty seniora.

Pracovní doba je pondělí, středa, pátek 9:00-15:00

více

Senioři České republiky, z. s., Aktivní senioři Frýdek-Místek
Senioři České republiky, z. s., Aktivní senioři Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Anenská 2477, Frýdek-Místek
738

Volnočasové , zájmové a vzdělávací aktivity seniorů.

více

Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Frýdek-Místek
Senioři České republiky, z. s., Městská organizace Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

Adresa zařízení

Anenská 2477, Frýdek-Místek

Volnočasové , zájmové a vzdělávací aktivity seniorů.

více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, o. p. s.
Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

osoby se zdravotním postižením a senioři

Věková skupina

od 15 let

Adresa zařízení

Kolaříkova 2158, Frýdek-Místek

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením a seniory je podpora rozvíjení individuálních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením, vedoucí k začlenění do společnosti. Stěžejním přínosem těchto zájmových činností je smysluplné naplnění volného času osob se zdravotním postižením a seniorů. Aktivizační činnosti jsou poskytovány bezplatně.

Návštěvní hodiny:
Korálkování každé druhé úterý 8:30 - 11:30
Ergoterapie každé druhé úterý 12:30 -15:30
Cvičení jógy na židlích pondělí 9:00 – 10:30

více

Centrum pečovatelské služby Frýdek-Místek, p. o.
Sociálně právní poradna, Půjčovna kompenzačních pomůcek


Sociální služba

odborné sociální poradenství

Forma poskytování

ambulantní, terénní

Cílová skupina

senioři, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 19 let

Adresa zařízení

Zámecká 1266, Frýdek-Místek

Služba poskytuje odborné sociálně právní poradenství pro seniory, zdravotně postižené osoby a pečující o tyto osoby formou rad, informací a aktivní pomoci směřující k řešení jejich sociálních a právních problémů. Poradenství je poskytováno v oblastech sociálních dávek, sociálních služeb, bydlení, financí, občanského práva, trestního práva, pracovního práva, poradenství v oblasti zaškolení, obsluze a užívání vhodných kompenzačních pomůcek, dále poradenství pro pečující o lidi s demencí a poradenství pro pozůstalé. Služba dále poskytuje psychosociální podporu seniorům a zdravotně postiženým při řešení jejich náročných životních situací a realizuje přednášky pro pečující o tyto osoby s tématikou zajištění kvalitní péče. Možnost zapůjčení elektrické polohovací postele, antidekubitní matrace, matrace s kompresorem, lůžkové stolky, invalidní vozíky, elektrické zvedáky, schodolez, přenosný kyslíkový koncentrátor, různé typy chodítek, toaletní křesla, sprchovací židle, nástavce na WC a další pomůcky k usnadnění soběstačnosti a péče.

více

HOSPIC Frýdek-Místek, p. o.
Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních


Sociální služba

sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče

Forma poskytování

pobytová

Cílová skupina

osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením

Věková skupina

od 50 let

Adresa zařízení

I. J. Pešiny 3640, Frýdek-Místek

Sociálně zdravotní služby jsou určeny dospělým osobám, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci v nemocnici, ale je takový, že se tyto osoby nemohou obejít bez pomoci jiné osoby a proto nemohou být propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby, než jim bude zajištěna péče v domácím prostředí nebo pobytových zařízeních sociálních služeb. Pobyt na sociálním lůžku je jen dočasným a přechodným řešením a proto je časově omezen. Kapacita: 9 lůžek

více

Taxislužba pro seniory Frýdek-Místek
Taxislužba pro seniory Frýdek-Místek


Sociální služba

Forma poskytování

Cílová skupina

senioři

Věková skupina

od 70 let

Adresa zařízení

,

E-mail


Web

Služba je provozována na území města Frýdku-Místku a místních částí Chlebovice, Zelinkovice, Lysůvky, Lískovec a Skalice. Tuto službu si lze objednat předem od 6:00 do 18:00 hodin na výše uvedeném telefonním čísle. Samotná jízda bude uskutečněna v pracovních dnech pondělí až pátek (mimo soboty, neděle a státní svátky) v době od 6:00 do 14:00 hodin. Službu může využít senior starší 70 let maximálně 6x do měsíce a cena za jednu jízdu bude přepravcem účtována ve výši 20 Kč (tj. poplatek za přistavení vozidla). Taxislužba jezdí do těchto míst: nemocnice, poliklinika, zdravotnická zařízení, ordinace praktických a odborných lékařů, úřady, pobočky České pošty, autobusové a vlakové nádraží, hřbitovy, knihovny, kontaktní místa energetických závodů, vodáren a plynáren, lékárny, Aquapark Olešná, Centrum aktivních seniorů, sídla klubů seniorů a Centrum pro zdravotně postižené MSK, pracoviště Frýdek-Místek.

Pro využití služby si senior, případně osoba, které senior udělí plnou moc, musí vyřídit průkazku s názvem Taxislužba pro seniory - Frýdek-Místek. Průkazku lze vyřídit v úřední dny, tj. pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hod., čtvrtek od 13:00 do 15:00 hod., na Odboru sociálních služeb magistrátu města Frýdku-Místku na adrese Radniční 1149, Frýdek-Místek (dveře č. 114, tel.: 558 609 359, 558 609 317).

více

Andělé Stromu života p. s.
Terénní odlehčovací služba


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním, Osoby s chronickým onemocněním, Osoby s jiným zdravotním postižením, Osoby s kombinovaným postižením, Osoby s mentálním postižením, Osoby s tělesným postižením, Osoby se sluchovým postižením, Osoby se zdravotním postižením, Osoby se zrakovým postižením, Rodiny s dítětem/dětmi, Senioři

Věková skupina

Bez omezení věku

Adresa zařízení

Kostelní 71/37, Nový Jičín

Služba poskytuje plnou podporu osobám se sníženou soběstačností z důvodů věku, chronického onemocnění anebo zdravotního postižení. Sociální služba je poskytována jak uživateli, o kterého je pečováno doma, tak rovněž osobě pečující, aby mohla nabrat nové síly a zároveň si dopřát tolik potřebný odpočinek od péče. Je poskytována nepřetržitě v domácnosti uživatele. Tato služba je poskytována na základě platného ceníku.
Služba nabízí:
- Zastoupení pečující osoby tak, aby si mohla zařídit potřebné věci (úřady, nákupy, lékaře, vzdělávací kurzy apod.)
- Zastoupení pečující osoby, tak aby si mohla odpočinout
- Profesionální pracovníky s bohatou praxí, kteří vykonávají všechny nasmlouvané činnosti spojené s péčí
- Spolupráci s dalšími odborníky, tak aby byla zajištěna uživatelům všestranná pomoc a podpora

více

Charita Frýdek-Místek
Terénní odlehčovací služba


Sociální služba

odlehčovací služby

Forma poskytování

terénní

Cílová skupina

senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby s jiným zdravotním postižením

Věková skupina

od 45 let

Adresa zařízení

Beskydská 124, Frýdek-Místek

Terénní odlehčovací služba poskytuje individuální podporu a pomoc osobám, které žijí ve svém přirozeném prostředí, ale jsou závislé na pomoci jiné osoby. Umožňuje tak pečující osobě získat potřebný prostor pro odpočinek a vyřízení svých záležitostí, aby mohla i nadále pokračovat v péči.

více

1234 

Všechny aktuality